Đề tài Các giải pháp cơ bản để tiến thành cổ phần hóa DNNN hiện nay

MỤC LỤC

A.LỜI MỞ ĐẦU

B. NỘI DUNG

I. KHÁI NIỆM CỔ PHẦN HOÁ

1. Khỏi niệm về cổ phần hoỏ 2

2. Cỏc hỡnh thức cổ phần hoỏ 3

3. Các phương thức chào bán CP DNNN thực hiện CPH 3

II. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN Ở VIỆT NAM 5

III. DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC THỰC TRẠNG VÀ CÁC VẤN ĐỀ ĐẶT RA

1. Thực trạng của doanh nghiệp Nhà nước 6

2. Tính tất yếu của việc cổ phần hoá DNNN 8

IV. TIẾN TRÌNH CỔ PHẦN HOÁ Ở VIỆT NAM 9

V. THỰC TRẠNG CỔ PHẦN HOÁ Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

1. Một số thực trạng cổ phần hoá DNNN hiện nay 13

2.Doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần húa 14

VI. CÁC GIẢI PHÁP CƠ BẢN ĐỂ TIẾN HÀNH CỔ PHẦN HOÁ DNNN HIỆN NAY 16

C. KẾT LUẬN 21

Danh mục tài liệu tham khảo 23

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY