Đề tài Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn lưu động và các biện pháp để sử dụng có hiệu quả vốn lưu động của doanh nghiệp

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN

CỦA DOANH NGHIỆP 2

I. QUAN NIỆM CHUNG VỀ VỐN 2

1. Khái niệm về vốn 2

2. Phân loại vốn 3

3. Vai trò của vốn đối với DN trong nền cơ chế thị trường 3

II. NHỮNG VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN: 4

1. Quan niệm về hiệu quả sử dụng vốn trong sản xuất kinh doanh: 4

2. Các chỉ tiêu đánh giá 5

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG CỦA DN 7

I. MỨC ĐỘ SỬ DỤNG, HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG CỦA DN 7

1. Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh 7

2. Thực trạng sử dụng vốn của doanh nghiệp 7

II. MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH TRẠNG SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG

CỦA CÁC DN 8

1. Những thành tích đạt được trong việc quản lí và sử dụng vốn lưu động

sản xuất kinh doanh. 8

2. Những tồn tại cần khắc phục trong việc quản lí và sử dụng vốn lưu động 8

CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ

SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TRONG SẢN XUẤT KINH DOANH 10

I. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHUNG 10

1. Nâng cao hơn nữa năng lực của các cán bộ quản lí và trình độ

tay nghề của công nhân 10

2. Giảm phí tổn về vốn.10 3. Hạ giá thành sản phẩm.9

II. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 12

1. Đối với nhà nước: 12

2. Đối với các DN 12

KẾT LUẬN 13

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY