Đề tài Các biện pháp thúc đẩy sự hình thành Ngân hàng điện tử tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn

MỤC LỤC

Trang

Lời nói đầu 1

I. Một số vấn đề cơ bản: 1

1. Sự cần thiết của ngân hàng điện tử đối với NHNN&PTNT : 1

2. Đối tượng khách hàng 1

3. Lợi ích của NHĐT đối với NHNN&PTNT . 2

4. Các bước xây dựng NHĐT tại NHNN&PTNT 2

II Thực trạng việc triển khai NHĐT tại NHNN&PTNT 3

1. Thực trạng cơ sở hạ tầng CNTT 3

a. Nguồn nhân lực CNTT 3

b. Cơ sở hạ tầng thiết bị 3

c. Hệ thống mạng hiện tại 4

d. Hệ thống phần mềm đang và sắp sử dụng 4

2. Thực trạng triển khai dự án NHĐT tại NHNN&PTNT . 5

3. Nhận xét 7

a. Thuận lợi 7

b. Nhận xét về tiến độ thực hiện 7

III. Các biện pháp thúc đẩy sự hình thành NHĐT tạI NHNN &PTNT 9

1. Mục tiêu chiến lược của NHNN&PTNT thời kì 2001-2010 9

2. Giải pháp và kiến nghị 9

a. Với NHNN &PTNT 9

b. Một số kiến nghị với cơ quan có chức năng . 13

Kết luận 16

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY