Đề tài Các biện pháp nhằm thu hút khách Inbound Trung Quốc của khách sạn Kim Liên 1

Mục lụcLời mở đầu .4Chương 1:Cơ sở lý thuyết về nguồn khách và các biện pháp thu hút khách .6I.Khái niệm về khách sạn .61.1Khái niệm về khách sạn .61.2 Khái niệm về kinh doanh khách sạn .71.3. Các hoạt động trong kinh doanh khách sạn .82. Khách của khách sạn: 102.1 Khái niệm về khách của khách sạn: 102.2 Phân loại khách của khách sạn: .102.3 Các chỉ tiêu nghiên cứu nguồn khách 133. Sản phẩm của khách sạn .13II.Những nhân tố ảnh hưởng đến việc thu hút khách du lịch .141.Uy tín và thương hiệu của khách sạn 142.Vị trí địa lí của khách sạn .143.Nghiên cứu thị trường khách mục tiêu: .154. Chính sách giao tiếp, khuyếch trương: .155.Nâng cao chất lượng phục vụ: 166. Chính sách sản phẩm: 167. Chính sách về giá 168.Chính sách phân phối .17Chương 2 : Thực trạng về khả năng thu hút khách và khai thác khách inbound Trung Quốc đến khách sạn Kim Liên 1 18I.Khái quát .181,Lịch sử hình thành và phát triển của khách sạn Kim Liên .182.Cơ cấu tổ chức của khách sạn Kim Liên 1 .193Cơ sở vật chất của khách sạn Kim Liên 1 .244. Kết quả hoạt động kinh doanh .25II.Thực trạng của nguồn khách và đặc điểm tiêu dùng của khách inbound Trung Quốc đến khách sạn Kim Liên 1 .281.Đặc điểm của nguồn khách đến với khách sạn Kim Liên 1 282. Đặc điểm của khách Trung Quốc ở Viiệt Nam 292.1 Động cơ và mục đích chuyến đi 292.2 Sở thích và thói quen tiêu dùng của khách du lịch TQ .302.3 Đặc điểm của khách dl TQ phân theo giấy tờ xuất nhập cảnh.333. Đặc điểm khách dl TQ đến với khách sạn Kim Liên 1 35III. Các biện pháp thu hút khách Trung quốc đến với khách sạn Kim Liên 1 371.Nâng cao uy tín và thương hiệu .372.Nâng cao chất lượng phục vụ 373.Chính sách khuyếch trương .384.Chính sách giá 395.Chính sách phân phối .41IV.Đánh giá sự thành công và hạn chế trong việc thu hút và khai thác khách tại khách sạn Kim Liên 1 .42Chương 3 Các kiến nghị để hoàn thiện khả năng thu hút khách inbound Trung Quốc đên khách sạn Kim Liên 1 .451.Xu hướng phát triển của thị trường du lịch .452.Xu hướng phát triển của thị trường khách Trung Quôc đối với Việt Nam và đối với khách sạn Kim Liên 1 473.Phương hướng , mục tiêu của khách sạn trong thời gian tới .494.1 Các kiến nghị để nâng cao khả năng thu hút khách Trung Quốc đến khách sạn Kim Liên 1 .513.1 Cơ sở vật chất .513.2. Con người .523.3. Chính sách về sản phẩm .533.4. Chính sách giá 542.5 Các chính sách phân phối quảng cáo và xúc tiến .56Kết luận .59

Mục lục

Lời mở đầu .4

Chương 1:Cơ sở lý thuyết về nguồn khách và các biện pháp thu hút khách .6

I.Khái niệm về khách sạn .6

1.1Khái niệm về khách sạn .6

1.2 Khái niệm về kinh doanh khách sạn .7

1.3. Các hoạt động trong kinh doanh khách sạn .8

2. Khách của khách sạn: 10

2.1 Khái niệm về khách của khách sạn: 10

2.2 Phân loại khách của khách sạn: .10

2.3 Các chỉ tiêu nghiên cứu nguồn khách 13

3. Sản phẩm của khách sạn .13

II.Những nhân tố ảnh hưởng đến việc thu hút khách du lịch .14

1.Uy tín và thương hiệu của khách sạn 14

2.Vị trí địa lí của khách sạn .14

3.Nghiên cứu thị trường khách mục tiêu: .15

4. Chính sách giao tiếp, khuyếch trương: .15

5.Nâng cao chất lượng phục vụ: 16

6. Chính sách sản phẩm: 16

7. Chính sách về giá 16

8.Chính sách phân phối .17

Chương 2 : Thực trạng về khả năng thu hút khách và khai thác khách inbound Trung Quốc đến khách sạn Kim Liên 1 18

I.Khái quát .18

1,Lịch sử hình thành và phát triển của khách sạn Kim Liên .18

2.Cơ cấu tổ chức của khách sạn Kim Liên 1 .19

3Cơ sở vật chất của khách sạn Kim Liên 1 .24

4. Kết quả hoạt động kinh doanh .25

II.Thực trạng của nguồn khách và đặc điểm tiêu dùng của khách inbound Trung Quốc đến khách sạn Kim Liên 1 .28

1.Đặc điểm của nguồn khách đến với khách sạn Kim Liên 1 28

2. Đặc điểm của khách Trung Quốc ở Viiệt Nam 29

2.1 Động cơ và mục đích chuyến đi 29

2.2 Sở thích và thói quen tiêu dùng của khách du lịch TQ .30

2.3 Đặc điểm của khách dl TQ phân theo giấy tờ xuất nhập cảnh.33

3. Đặc điểm khách dl TQ đến với khách sạn Kim Liên 1 35

III. Các biện pháp thu hút khách Trung quốc đến với khách sạn Kim Liên 1 37

1.Nâng cao uy tín và thương hiệu .37

2.Nâng cao chất lượng phục vụ 37

3.Chính sách khuyếch trương .38

4.Chính sách giá 39

5.Chính sách phân phối .41

IV.Đánh giá sự thành công và hạn chế trong việc thu hút và khai thác khách tại khách sạn Kim Liên 1 .42

Chương 3 Các kiến nghị để hoàn thiện khả năng thu hút khách inbound Trung Quốc đên khách sạn Kim Liên 1 .45

1.Xu hướng phát triển của thị trường du lịch .45

2.Xu hướng phát triển của thị trường khách Trung Quôc đối với Việt Nam và đối với khách sạn Kim Liên 1 47

3.Phương hướng , mục tiêu của khách sạn trong thời gian tới .49

4.1 Các kiến nghị để nâng cao khả năng thu hút khách Trung Quốc đến khách sạn Kim Liên 1 .51

3.1 Cơ sở vật chất .51

3.2. Con người .52

3.3. Chính sách về sản phẩm .53

3.4. Chính sách giá 54

2.5 Các chính sách phân phối quảng cáo và xúc tiến .56

Kết luận .59

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY