Đề tài Bộ tiêu chuẩn ISO 9000

MỤC LỤC PHẦN 1 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ ISO 9000 21.1 TỔ CHỨC ISO (INTERNATIONAL STANDARDS ORGANIZATION) 21.2 TỔNG QUAN VỀ ISO 9000. 21.2.1 ISO 9000 là gì? 21.2.2 Lịch sử hình thành ISO 9000. 21.2.3 Quá trình xây dựng tiêu ISO. 31.2.4 Triết lý của ISO 9000: gồm có 4 triết lý. 41.2.5 Các nguyên tắc quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000: 8 nguyên tắc. 41.2.6 Cấu trúc và nội dung cơ bản của bộ tiêu chuẩn ISO 9000 phiên bản 2000. 61.2.7 Các bước thực hiện ISO 9000 71.2.8 Những điều kiện để áp dụng thành công ISO 9000. 81.2.9 Những khó khăn khi áp dụng. 91.3 TẦM QUAN TRỌNG CỦA ISO 9000 . 91.3.1 Lý do mà doanh nghiệp phải áp dụng ISO 9000. 91.3.2 Lợi ích của ISO 9000. 101.3.3 Vai trò của ISO 9000. 101.3.4 Ý nghĩa của Bộ Tiêu chuẩn Quốc tế ISO 9000. 111.3.5 Sự cần thiết của ISO 9000 trong nền kinh tế toàn cầu. 111.4 TÌNH HÌNH ÁP DỤNG ISO Ở VIỆT NAM. 13PHẦN 2 THỰC TẾ ÁP DỤNG ISO 9000 172.1 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY. 172.1.1 Lịch sử hình thành công ty. 172.1.2 Chính sách chất lượng của công ty. 182.1.3 Những lĩnh vực hoạt động chính của công ty. 182.1.4 Kết quả 192.1.5 Chứng nhận Hệ thống chất lượng phù hợp với ISO 9000. 232.1.6 Tình hình công ty VIMECO trước khi áp dụng 242.2 QUÁ TRÌNH ÁP DỤNG. 242.2.1 Việc xây dựng ISO 9000 tại công ty được tiến hành theo các bước sau. 242.2.2 Thuận lợi của công ty VIMECO. 272.2.3 Lợi ích công ty dạt được sau khi áp dụng ISO 9000. 28PHẦN 3 ĐỀ XUẤT Ý KIẾN 303.1 NHỮNG TỒN TẠI CỦA CÔNG TY. 303.2 NHỮNG BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC NHỮNG TỒN TẠI TRÊN. 30

MỤC LỤC

PHẦN 1 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ ISO 9000 2

1.1 TỔ CHỨC ISO (INTERNATIONAL STANDARDS ORGANIZATION) 2

1.2 TỔNG QUAN VỀ ISO 9000. 2

1.2.1 ISO 9000 là gì? 2

1.2.2 Lịch sử hình thành ISO 9000. 2

1.2.3 Quá trình xây dựng tiêu ISO. 3

1.2.4 Triết lý của ISO 9000: gồm có 4 triết lý. 4

1.2.5 Các nguyên tắc quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000: 8 nguyên tắc. 4

1.2.6 Cấu trúc và nội dung cơ bản của bộ tiêu chuẩn ISO 9000 phiên bản 2000. 6

1.2.7 Các bước thực hiện ISO 9000 7

1.2.8 Những điều kiện để áp dụng thành công ISO 9000. 8

1.2.9 Những khó khăn khi áp dụng. 9

1.3 TẦM QUAN TRỌNG CỦA ISO 9000 . 9

1.3.1 Lý do mà doanh nghiệp phải áp dụng ISO 9000. 9

1.3.2 Lợi ích của ISO 9000. 10

1.3.3 Vai trò của ISO 9000. 10

1.3.4 Ý nghĩa của Bộ Tiêu chuẩn Quốc tế ISO 9000. 11

1.3.5 Sự cần thiết của ISO 9000 trong nền kinh tế toàn cầu. 11

1.4 TÌNH HÌNH ÁP DỤNG ISO Ở VIỆT NAM. 13

PHẦN 2 THỰC TẾ ÁP DỤNG ISO 9000 17

2.1 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY. 17

2.1.1 Lịch sử hình thành công ty. 17

2.1.2 Chính sách chất lượng của công ty. 18

2.1.3 Những lĩnh vực hoạt động chính của công ty. 18

2.1.4 Kết quả 19

2.1.5 Chứng nhận Hệ thống chất lượng phù hợp với ISO 9000. 23

2.1.6 Tình hình công ty VIMECO trước khi áp dụng 24

2.2 QUÁ TRÌNH ÁP DỤNG. 24

2.2.1 Việc xây dựng ISO 9000 tại công ty được tiến hành theo các bước sau. 24

2.2.2 Thuận lợi của công ty VIMECO. 27

2.2.3 Lợi ích công ty dạt được sau khi áp dụng ISO 9000. 28

PHẦN 3 ĐỀ XUẤT Ý KIẾN 30

3.1 NHỮNG TỒN TẠI CỦA CÔNG TY. 30

3.2 NHỮNG BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC NHỮNG TỒN TẠI TRÊN. 30

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY