Đề tài Biệt thự phong cách Tây Nguyên

MỤC LỤC Trang PHẦN MỞ ĐẦU1. Lý do chọn đề tài 91.1. Thực trạng xã hội 91.2.Tính cấp thiết của đề tài 102. Tình hình nghiên cứu đề tài 112.1.Tình hình xã hội chung 112.2.Tình hình nghiên cứu đề tài 113. Mục đích nghiên cứu 113.1.Mục đích nghiên cứu 113.2.Giải quyết vấn đề 113.2.1.Giá trị sử dụng 123.2.2.Giá trị kinh tế 124. Đối tượng nghiên cứu 124.1.Đối tượng nghiên cứu cụ thể 124.2.Một số phong cách biệt thự 125. Phương pháp nghiên cứu 135.1.Các lý luận, quan niệm tổ chức không gian nội thất 135.2.Kinh nghiệm thực tế 135.3.Nhu cầu cần thiết của sự phát triển nhà ở biệt thự 136. Những đóng góp cho bài khóa luận 13 B- PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG 1CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 1.1. Tổng quan lịch sử đề tài 141.1.1. Lịch sử đề tài nghiên cứu 141.1.2. Hiện trạng về thực tế đề tài 16Tiểu kết chương 1 16    CHƯƠNG 2PHƯƠNG PHÁP VÀ TỔ CHỨC SÁNG TÁC 2.1. Cách thức tổ chức sáng tác 162.2. Phương pháp và kỹ thuật thiết kế 182.3. Những hoạt động nghiên cứu sáng tác 19Tiểu kết chương 2 20 CHƯƠNG 3KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU SÁNG TÁC 3.1. Những kết quả đạt được về mặt lý thuyết 203.1.1. Những yêu cầu của người sử dụng 203.1.2. Các yêu cầu về hoạt động 213.1.3. Các yêu cầu về đồ đạc 233.1.4. Phân tích không gian 263.1.5. Các yêu cầu về kích thước 273.1.6. Các chất lượng yêu cầu 323.1.7. Mối quan hệ yêu cầu 323.2. Những kết quả sáng tạo cái mới 333.3. Giá trị của những sáng tác 333.3.1. Giá trị về mặt thẩm mỹ 333.3.2. Giá trị về mặt kinh tế 333.3.3. Giá trị về mặt ứng dụng 33 3.4. Đánh giá 33Kết luận 33Danh mục tài liệu tham khảo 34

MỤC LỤC

Trang

PHẦN MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài 9

1.1. Thực trạng xã hội 9

1.2.Tính cấp thiết của đề tài 10

2. Tình hình nghiên cứu đề tài 11

2.1.Tình hình xã hội chung 11

2.2.Tình hình nghiên cứu đề tài 11

3. Mục đích nghiên cứu 11

3.1.Mục đích nghiên cứu 11

3.2.Giải quyết vấn đề 11

3.2.1.Giá trị sử dụng 12

3.2.2.Giá trị kinh tế 12

4. Đối tượng nghiên cứu 12

4.1.Đối tượng nghiên cứu cụ thể 12

4.2.Một số phong cách biệt thự 12

5. Phương pháp nghiên cứu 13

5.1.Các lý luận, quan niệm tổ chức không gian nội thất 13

5.2.Kinh nghiệm thực tế 13

5.3.Nhu cầu cần thiết của sự phát triển nhà ở biệt thự 13

6. Những đóng góp cho bài khóa luận 13

B- PHẦN NỘI DUNG

CHƯƠNG 1

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

1.1. Tổng quan lịch sử đề tài 14

1.1.1. Lịch sử đề tài nghiên cứu 14

1.1.2. Hiện trạng về thực tế đề tài 16

Tiểu kết chương 1 16

CHƯƠNG 2

PHƯƠNG PHÁP VÀ TỔ CHỨC SÁNG TÁC

2.1. Cách thức tổ chức sáng tác 16

2.2. Phương pháp và kỹ thuật thiết kế 18

2.3. Những hoạt động nghiên cứu sáng tác 19

Tiểu kết chương 2 20

CHƯƠNG 3

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU SÁNG TÁC

3.1. Những kết quả đạt được về mặt lý thuyết 20

3.1.1. Những yêu cầu của người sử dụng 20

3.1.2. Các yêu cầu về hoạt động 21

3.1.3. Các yêu cầu về đồ đạc 23

3.1.4. Phân tích không gian 26

3.1.5. Các yêu cầu về kích thước 27

3.1.6. Các chất lượng yêu cầu 32

3.1.7. Mối quan hệ yêu cầu 32

3.2. Những kết quả sáng tạo cái mới 33

3.3. Giá trị của những sáng tác 33

3.3.1. Giá trị về mặt thẩm mỹ 33

3.3.2. Giá trị về mặt kinh tế 33

3.3.3. Giá trị về mặt ứng dụng 33

3.4. Đánh giá 33

Kết luận 33

Danh mục tài liệu tham khảo 34

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY