Đề tài Biện pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm ở Công ty bánh kẹo Hải Châu

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI CHÂU 3

1.1 . Khái quát về công ty bánh kẹo Hải Châu. 3

1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 3

1.1.2. Chức năng nhiệm vụ của công ty 5

1.1.3. Cơ cấu tổ chức của Công ty bánh kẹo Hải Châu. 6

1.2. Đặc điểm hoạt động của Công ty 9

1.2.1. Đặc điểm lĩnh vực kinh doanh. 9

1.2.2. Đặc điểm về thị trường. 10

1.2.3. Đặc điểm về cạnh tranh. 12

1.2.4. Đặc điểm về sản phẩm. 13

1.2.5. Đặc điểm nội tại của công ty. 15

1.2.6. Đặc điểm khác. 18

CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY BÁNH KẸO HẢI CHÂU 20

2.1. Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm của Công ty. 20

2.1.1. Tình hình tiêu thụ theo chủng loại sản phẩm. 20

2.1.2 Tình hình tiêu thụ sản phẩm theo khu vực 26

2.2. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động tiêu thụ sản phẩm của công ty 30

2.2.1. Công tác nghiên cứu và dự báo nhu cầu. 30

2.2.2. Các chính sách Marketing – Mix hỗ trợ thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm của Công ty Bánh kẹo Hải Châu 33

2.2.3. Một số đối thủ cạnh tranh của Công ty trên thị trường tiêu thụ bánh kẹo 44

2.2.4. Công tác tổ chức bán hàng. 47

2.3. Đánh giá khái quát thực trạng tình hình tiêu thụ sản phẩm. 49

2.3.1.Những kết quả đạt được. 49

2.3.2. Những hạn chế. 50

2.3.3. Nguyên nhân của những tồn tại 51

CHƯƠNG III. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỦ YẾU NHẰM ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TIÊU THỤ SẢN PHẨM Ở CÔNG TY BÁNH KẸO HẢI CHÂU 54

3.1. Phương hướng chủ yếu nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm của Công ty Bánh kẹo Hải Châu. 54

3.2. Đề xuất một số biện pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm tại Công ty Bánh kẹo Hải Châu. 56

3.3 Một số phương hướng khác: 67

KẾT LUẬN 68

TÀI LIỆU THAM KHẢO 69

MỤC LỤC 72

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY