Đề tài Bảo tồn phố cổ Hà Nội – thực trạng và giải pháp

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU

Chương I. Mở đầu

1. Lý do nghiên cứu đề tài .5

2. Phương pháp nghiên cứu 7

3. Phạm vi nghiên cứu 8

4. Kế hoạch nghiên cứu .9

Chương II. Lý luận chung

1. Bảo tồn và những quan niệm về bảo tồn .10

2. Bảo tồn di sản .12

3. Giá trị của bảo tồn di sản .13

4. Các nguyên tắc của công việc bảo tồn .14

5. Kế hoạch bảo tồn .15

6. Kinh nghiệm từ Nhật Bản 16

Chương III. Thực trạng Phố cổ Hà Nội

Phần1. Tổng quan về phố cổ Hà Nội .18

1. Đặc điểm về vị trí địa lý, dân số .18

1.1. Vị trí địa lý .18

1.2. Dân số .19

1.2.1. Mật độ dân số 19

1.2.2. Đặc điểm của các hộ gia đình 21

a. Nguồn gốc dân cư và thời gian cư trú

b. Qui mô hộ gia đình

2. Đặc điểm kinh tế - văn hoá - xã hội 21

2.1. Đặc điểm kinh tế 21

2.2. Đặc điểm văn hoá – xã hội . 22

2.2.1. Giáo dục .22

2.2.2. Đời sống .22

2.2.3. Giá trị văn hoá 23

3. Giá trị kiến trúc, cảnh quan .25

Phần2. Thực trạng Phố cổ Hà Nội .26

Chương IV. Giải pháp và kiến nghị

1. Giải pháp trước mắt - kiến nghị . .36

2. Giải pháp mang tính chiến lược .39

KẾT LUẬN.

PHỤ LỤC.

TÀI LIỆU THAM KHẢO.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY