Đề tài Bảo quản thóc sau thu hoach

Cấu tạo của hạt thóc 1.Mày thóc: tùy loại thóc mà có độ dài khác nhau 2.Vỏ trấu: bảo vệ hạt thóc chống lại các ảnh hưởng xấu của điều kiện môi trường và sự phá hại của sinh vật hại. 3.Vỏ hạt: lớp vỏ mỏng bao bọc nội nhũ gồm các lớp: quả bì,chủng bì và tầng arlơron(cấu tạo chủ yếu là protein và lipid)

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC