Đề tài Bàn về việc xây dựng các thủ tục kiểm toán bổ sung trên cơ sở rủi ro kiểm toán

Lời mở đầu 2

Chương I : Cơ sở lý luận về thủ tục kiểm toán và mối quan hệ với rủi ro kiểm toán . 3

I. Bản chất của các thủ tục kiểm toán . 3

1. Thử nghiệm cơ bản . 3

2. Thử nghiệm kiểm soát . 3

3. Mối quan hệ giữa thử nghiệm cơ bản và thử nghiệm kiểm soát . 4

II. Quan hệ giữa thủ tục kiểm toán và rủi ro kiểm toán . 4

1. Thử nghiệm kiểm soát . 5

2. Thử nghiệm cơ bản . 6

Chương II : Bàn về việc xây dựng các thủ tục kiểm toán bổ sung trên cơ sở rủi ro kiểm toán . 8

I. Xây dựng thủ tục kiểm toán trên cơ sở đánh giá rủi ro kiểm toán . 8

1.Phương pháp tiếp cận tổng quát 8

2. Thủ tục kiểm toán bổ sung áp dụng đối với rủi ro có sai sót trọng yếu trong CSDL .8

a, Các thử nghiệm kiểm soát . 11

b, Các thử nghiệm cơ bản . 14

c, Mức đầy đủ của việc trình bày và công bố BCTC . 17

II. Kết luận rút ra về thời điểm của các thủ tục kiểm toán bổ sung. .17

1. Các thử nghiệm kiểm soát. 18

2. Các thử nghiệm cơ bản. 21

Kết luận. 23

Danh mục tài liệu tham khảo. .24

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY