Đề tài Bàn về vấn đề hạch toán các khoản dự phòng trong các doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay

MỤC LỤC

Mở đầu 1

Nội dung 2

Phần 1 : Các vấn đề cơ bản về dự phòng 2

1. Dự phòng phả thu khó đòi 3

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 6

3. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư trong hoạt động tài chính 7

Phần 2 : Hạch toán các khoản dự phòng ở Việt Nam hiện nay 9

1. Dự phòng phải thu khó đòi 9

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 13

Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư trong hoạt động tài chính 15

Phần 3 : Một số ý kiến đóng góp 19

Kết luận 22

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY