Đề tài Bài học về quản lý cung ứng hàng hoá của tập đoàn bán lẻ wal - Mart

PHẦN A – MỞ ĐẦU 1

PHẦN B – NỘI DUNG 4

Chương I – QUẢN LÝ CUNG ỨNG HÀNG HÓA CỦA TẬP ĐOÀN BÁN LẺ WAL – MART 4

1.1 – Lịch sử hình thành và quá trình phát triển của Wal – Mart 4

1.2 – Triết lý kinh doanh của Wal – Mart 6

1.3 – Cách thức tìm kiếm nguồn hàng hóa đầu vào của Wal – Mart 7

1.4 – Cách sắp xếp cửa hàng của Wal – Mart 8

Chương II – PHÂN TÍCH HỆ THỐNG CUNG ỨNG HÀNG HÓA CỦA TẬP ĐOÀN WAL – MART 11

2.1 – Hệ thống thu mua và đặt hàng của Wal – Mart 11

2.2 – Hệ thống vận chuyển và bảo quản của Wal – Mart 12

2.3 – Hệ thống bán hàng của Wal – Mart 13

Chương III – MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM 15

3.1 – Một số giải pháp đặt ra 15

3.1.1 – Giải pháp đối với chính Wal – Mart 15

3.1.2 – Giải pháp đối với các doanh nghiệp Việt Nam 16

3.2 – Một số bài học kinh nghiệm được rút ra từ Wal – Mart 19

3.2.1 – Bài học từ triết lý kinh doanh của Wal – Mart 19

3.2.2 – Bài học từ hệ thống thu mua đặt hàng của Wal – Mart 20

3.2.3 – Bài học từ hệ thống quản lý cung ứng , bảo quản hàng hóa của Wal – Mart 21

PHẦN C – KÊT LUẬN 23

PHẦN D – DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY