Đề tài Áp dụng thuế chống bán phá giá trong thương mại quốc tế - Kinh nghiệm các nước và bài học đối với Việt Nam

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC ÁP DỤNG THUẾ CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ 3

1.1. Khái niệm và ý nghĩa kinh tế của thuế chống bán phá giá 3

1.1.1. Khái niệm bán phá giá và thuế chống bán phá giá 3

1.1.2. Ý nghĩa kinh tế của việc bán phá giá 3

1.1.3. Vai trò của thuế chống bán phá giá đối với bảo hộ sản xuất 7

1.2. Giới thiệu hiệp định chống bán phá giá của WTO 8

1.2.1. Xác định việc bán phá giá 8

1.2.2. Xác định thiệt hại 11

1.2.3. Ngành sản xuất trong nước 12

1.2.4. Nộp đơn yêu cầu tiến hành điều tra chống phá giá 12

1.2.5. Thu thập thông tin 14

1.2.6. Áp dụng biện pháp tạm thời 15

1.2.7. Cam kết giá 16

1.2.8. Áp dụng thuế và thu thuế chống bán phá giá 17

1.2.9. Truy thu thuế 18

1.2.10. Rà soát 19

1.2.11. Thông báo công khai và giải thích các kết luận 20

1.2.12. Cơ chế khiếu kiện độc lập 21

1.2.13. Chống bán phá giá thay mặt nước thứ ba 21

1.2.14. Thành viên đang phát triển 21

1.2.15. Ủy ban chống bán phá giá 22

1.2.16. Trao đổi và giải quyết tranh chấp 22

1.2.17. Điều khoản cuối cùng 22

1.3. Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam 22

1.3.1. Cam kết trong ASEAN 24

1.3.2. Cam kết trong APEC 24

1.3.3. Cam kết với IMF/World Bank 25

1.3.4. Đàm phán gia nhập WTO 25

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG ÁP DỤNG THUẾ CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ TRÊN THẾ GIỚI VÀ Ở VIỆT NAM 27

2.1. Tổng quan về tình hình áp dụng thuế chống bán phá giá trên thế giới 27

2.1.1. Tổng quan 27

2.1.2. Tình hình áp dụng thuế chống bán phá giá của các nước phát triển 28

2.1.3. Tình hình áp dụng thuế chống bán phá giá của các nước đang phát triển 29

2.2. Thực tiễn áp dụng thuế chống bán phá giá của Hoa Kỳ 30

2.2.1. Văn bản pháp quy về chống bán phá giá của Hoa Kỳ 30

2.2.2. Điều tra để áp dụng thuế chống bán phá giá 30

2.2.3. Nguyên tắc xác định giá trị thông thường và giá xuất khẩu 32

2.2.4. Áp dụng thuế chống bán phá giá 33

2.2.5. Thực tiễn áp dụng thuế chống bán phá giá của Hoa Kỳ 34

2.3. Thực tiễn áp dụng thuế chống bán phá giá trong EU 34

2.3.1. Tình hình áp dụng thuế chống bán phá giá trong liên minh châu Âu 34

2.3.2. Cơ quan điều tra và thủ tục điều tra 35

CHƯƠNG 3: CÁC KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP LIÊN QUAN TỚI VIỆC ÁP DỤNG THUẾ CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ TẠI VIỆT NAM 46

3.1. Đánh giá về khó khăn của Việt Nam khi phải đối mặt với tranh chấp bán phá giá 46

3.2. Khả năng áp dụng thuế chống bán phá giá ở Việt Nam 49

3.2.1. Các qui định hiện tại của Việt Nam liên quan đến thuế chống bán phá giá 49

3.2.2.Tác động bảo hộ của việc áp dụng thuế chống bán phá giá đối với sản xuất trong nước 50

3.2.3. Dự kiến tình hình phát triển kinh tế Việt nam khi áp dụng thuế chống bán phá giá 51

3.2.4. Một số vấn đề liên quan tới áp dụng thuế chống bán phá giá ở Việt nam 52

3.3. Kiến nghị về việc áp dụng thuế chống bán phá giá tại Việt Nam 54

3.4. Giải pháp liên quan tới việc áp dụng thuế chống bán phá giá tại Việt Nam 55

3.4.1.Ban hành văn bản quy phạm pháp luật về áp dụng thuế chống bán phá giá 56

3.4.2. Tổ chức bộ máy thực thi thuế chống bán phá giá 56

3.4.3. Nâng cao nhận thức cho các cơ quan quản lý Nhà nước và doanh nghiệp 57

KẾT LUẬN 58

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY