Đề tài Áp dụng hệ thống QLCL ISO 9001: 2001 tại Xí nghiệp Sông Đà 802

LỜI MỞ ĐẦU 1

Phần THỨ NHẤT: Khái quát chung về Bệnh viện phụ sản trung ương và khoa Dinh Dưỡng của Viện 3

I. Quá trình hình thành và phát triển 3

1.1. Quá trình hình thành và phát triển 3

1.2. Chức năng và nhiệm vụ 4

3. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Viện 5

II. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA KHOA DINH DƯỠNG 8

2.1. Quỏ trỡnh hỡnh thành và phỏt triển 8

2.2. Chức năng và nhiệm vụ của khoa 8

2.3 . Cơ cấu tổ chức bộ máy hoạt động của khoa 9

2. 3. Đặc điểm kinh doanh, dịch vụ và mặt hàng kinh doanh của khoa Dinh Dưỡng 10

2. 4. Hình thức và chất lượng phục vụ của khoa 10

III. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH KINH DOANH VÀ PHỤC VỤ CỦA KHOA DINH DƯỠNG 11

3.1. Các nhân tố bên trong 11

3.2. Các nhân tố bên ngoài 11

PHẦN THỨ HAI: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHỤC VỤ VÀ KINH DOANH CỦA DINH DƯỠNG – BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TRUNG ƯƠNG 13

I. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG NGHIấN CỨU VỀ DINH DƯỠNG CỦA KHOA 13

1.1. Thực trạng hoạt động nghiờn cứu tầm quan trọng của dinh dưỡng 13

1.2.Dinh dưỡng hợp lý 14

1.3. Sự nguy hại của năng lượng thừa và thiếu 18

1.4. Cỏc chất dinh dưỡng 19

II. THỰC TRẠNG CễNG TÁC XÂY DỰNG CHẾ ĐỘ ĐỊNH SUẤT ĂN 39

2.1. Định suất ăn cho cỏn bộ, nhõn viờn của Viện 39

2.2. Định suất ăn cho khỏch hàng 39

III. THỰC TRẠNG CễNG TÁC QUẢN Lí CỦA KHOA DINH DƯỠNG 40

3.1. Thực trạng cụng tỏc quản lý nhõn sự của Khoa Dinh dưỡng 40

3.2. Thực trạng cụng tỏc quản lý vốn của Khoa Dinh dưỡng 43

3.3. Thực trạng cụng tỏc quản lý hàng tồn kho của Khoa Dinh dưỡng 43

IV. THỰC TRẠNG VỀ KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA KHOA DINH DƯỠNG 44

V. ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG KINH DOANH CỦA KHOA DINH DƯỠNG. 49

5.1. Đỏnh giỏ về chất lượng phục vụ của Khoa 49

5.2. Một số tồn tại và Nguyờn nhõn 50

PHẦN THỨ III:MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC PHỤC VỤ VÀ KINH DOANH TẠI KHOA DINH DƯỠNG, BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TRUNG ƯƠNG 52

I. Phương hướng phát triển kinh doanh của khoa 52

II. Một số giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ ăn, uống 52

2.1. Tăng cường công tác quản lý chất lượng 52

2.2. Nâng cao chất lượng cơ sở vật chất phục vụ 53

2.3. Nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên 53

2.4. Nâng cao văn minh phục vụ 54

2.5. Đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm 54

2.6. Tổ chức tốt quy trình phục vụ 54

KẾT LUẬN 55

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY