Đề tài Ảnh hưởng HPP đến quá trình ủ chín phô mai

I. Tổng quan về phô mai .51. Phô mai . 52. Phân loại .53. Cấu trúc . 8II. Quá trình ủ chín trong sản xuất phô mai . 91. Những biến đổi của nguyên liệu . 92. Một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình chín .10III. Ảnh hưởng của áp suất cao đến quá trình ủ chín phô mai .121. Thời gian chín .122. Vi sinh vật 123. pH .134. Chimosin và plasmin .135. Sự thủy phân protein 146. Màu sắc 187. Hương và vị . 198. Độ nhớt 19IV. Quy trình sản xuất phô mai có xử lý áp suất cao 211. Sơ đồ khối 212. Giải thích .223. Chất lượng sản phẩm 244. Ưu và nhược điể m của quy trình sản xuất phô mai có xử lý áp suất cao so với các quy trình sản xuất khác . 25

I. Tổng quan về phô mai .5

1. Phô mai . 5

2. Phân loại .5

3. Cấu trúc . 8

II. Quá trình ủ chín trong sản xuất phô mai . 9

1. Những biến đổi của nguyên liệu . 9

2. Một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình chín .10

III. Ảnh hưởng của áp suất cao đến quá trình ủ chín phô mai .12

1. Thời gian chín .12

2. Vi sinh vật 12

3. pH .13

4. Chimosin và plasmin .13

5. Sự thủy phân protein 14

6. Màu sắc 18

7. Hương và vị . 19

8. Độ nhớt 19

IV. Quy trình sản xuất phô mai có xử lý áp suất cao 21

1. Sơ đồ khối 21

2. Giải thích .22

3. Chất lượng sản phẩm 24

4. Ưu và nhược điể m của quy trình sản xuất phô mai có xử lý áp suất

cao so với các quy trình sản xuất khác . 25

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY