Đề tài Ảnh hưởng của các yếu tố cá nhân đến mức thu nhập của hộ gia đình nông thôn (Qua khảo sát địa bàn xã Đội Bình - Yên Sơn - Tuyên Quang)

LỜI NÓI ĐẦU 1

PHẦN I: 2

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 2

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 2

1. Tổng quan vấn đề nghiên cứu 2

2. Lý do chọn đề tài 3

II. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU. KHÁCH THỂ NGHIÊN CỨU. PHẠM VI NGHIÊN CỨU 4

III. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN 4

1. Mục tiêu nghiên cứu 4

2. Giả thuyết nghiên cứu 5

3. Phương pháp luận 6

4. Phương pháp cụ thể 6

V. MỘT SỐ KHÁI NIỆM LIÊN QUAN 7

PHẦN II: 8

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 8

I. TỔNG QUAN VỀ ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU 8

II. SƠ LƯỢC VỀ TÌNH HÌNH THU NHẬP 9

III. NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THU NHẬP 11

1. Nghề nghiệp và việc làm ảnh hưởng đến thu nhập 11

2. Vấn đề giới và thu nhập trong gia đình 14

3. Trình độ học vấn và ảnh hưởng đến mức thu nhập 15

4. Tuổi và nhân tố khác ảnh hưởng đến mức thu nhập 17

PHẦN II: 19

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 19

I. KẾT LUẬN 19

II. KHUYẾN NGHỊ 20

1. Về phía nhà nước 20

2. Về phía chính quyền địa phương. 20

3. Về phía bản thân các hộ gia đình. 20

TÀI LIỆU THAM KHẢO 22

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY