Đề tài Ảnh hưởng của áp suất cao đến chất lượng yaourt

MỤC LỤCPhần I : ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Tổng quan về yaourt 82. Mục đích, ý nghĩa đề tài 103. Cơ sở lý thuyết – Pham vi tìm hiểu 11Phần II : NỘI DUNG 121. Khái quát về áp suất cao 122. Ảnh hưởng của áp suất cao đến chất lượng của sản phẩm yaourt 123. Quy trình công nghệ 37Phần III: KẾT LUẬN 54 1. Khả năng ứng dụng của áp suất cao trong sản xuất yaourt 542. Hướng phát triển sử dụng áp suất cao trong công nghiệp sữa 55

MỤC LỤC

Phần I : ĐẶT VẤN ĐỀ

1. Tổng quan về yaourt 8

2. Mục đích, ý nghĩa đề tài 10

3. Cơ sở lý thuyết – Pham vi tìm hiểu 11

Phần II : NỘI DUNG 12

1. Khái quát về áp suất cao 12

2. Ảnh hưởng của áp suất cao đến chất lượng của sản phẩm yaourt 12

3. Quy trình công nghệ 37

Phần III: KẾT LUẬN 54

1. Khả năng ứng dụng của áp suất cao trong sản xuất yaourt 54

2. Hướng phát triển sử dụng áp suất cao trong công nghiệp sữa 55

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY