Đề tài Ảnh hưởng áp suất cao đến giá trị dinh dưỡng sữa tươi

Mục lục:I/ Thành phần dinh dưỡng của sữa tươi. 31/ Các hợp chất có chứa Nitơ . 32/ Chất béo . 43/ Hợp chất khoáng . 54/ Vitamin . 55/ Lactose . 5II/ Nguyên lý của quá trình sử dụng áp suất cao và thiết bị tạo áp suất cao . 61/ Nguyên lý của quá trình sử dụng áp suất cao . 62/ Thiết bị tạo áp suất cao . 6III/ Ảnh hưởng của áp suất cao đến giá trị dinh dưỡng của sữa tươi . 91/ Ảnh hưởng đến các hợp chất chứa Nitơ . 92/ Ảnh hưởng đến chất béo . 213/ Ảnh hưởng đến hợp chất khoáng . 264/ Ảnh hưởng đến vitamin . 315/ Ảnh hưởng đến lactose . 33IV/ Ưu, nhược điểm của việc sử dụng áp suất cao đối với giá trị dinh dưỡng củasữa tươi . 331/ Ưu điểm . 332/ Nhược điểm . 34V/ Hướng nghiên cứu sử dụng áp suất cao để tác động đến thành phần dinh dưỡng trong các sản phẩm sữa trong tương lai . 34VI/ Tài liệu tham khảo . 35

Mục lục:

I/ Thành phần dinh dưỡng của sữa tươi. 3

1/ Các hợp chất có chứa Nitơ . 3

2/ Chất béo . 4

3/ Hợp chất khoáng . 5

4/ Vitamin . 5

5/ Lactose . 5

II/ Nguyên lý của quá trình sử dụng áp suất cao và thiết bị tạo áp suất cao . 6

1/ Nguyên lý của quá trình sử dụng áp suất cao . 6

2/ Thiết bị tạo áp suất cao . 6

III/ Ảnh hưởng của áp suất cao đến giá trị dinh dưỡng của sữa tươi . 9

1/ Ảnh hưởng đến các hợp chất chứa Nitơ . 9

2/ Ảnh hưởng đến chất béo . 21

3/ Ảnh hưởng đến hợp chất khoáng . 26

4/ Ảnh hưởng đến vitamin . 31

5/ Ảnh hưởng đến lactose . 33

IV/ Ưu, nhược điểm của việc sử dụng áp suất cao đối với giá trị dinh dưỡng của

sữa tươi . 33

1/ Ưu điểm . 33

2/ Nhược điểm . 34

V/ Hướng nghiên cứu sử dụng áp suất cao để tác động đến thành phần dinh dưỡng

trong các sản phẩm sữa trong tương lai . 34

VI/ Tài liệu tham khảo . 35

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY