1 Giới Thiệu 22. Sự tin cậy của thuê bao di động 32.1 Giới thiệu 32.2 Phương pháp nhận dạng 42.3 Các thủ tục 52.3.2 Cập nhật vị trí giữa những MSC trong cùng VLR 52.3.3 Cập nhật vị trí giữa những VLR khác nhau 62.3.4 Cấp phát lại TMSI mới 72.3.5 TMSI cục bộ unknown 82.3.6 Cập nhật vị trí giữa VLR trong trường hợp mất thông tin 93 Xác thực nhận dạng thuê bao 103.1 Tổng quát 103.2 Thủ tục xác thực 113.3 Không truyền khóa 113.3.1 Thủ tục xác thực tổng quát 113.3.2 Xác thực tại vị trí cập nhật giữa các VLR, sử dụng TMSI 123.4.Truyền khóa xác thực 134.Sự cẩn mật của các thành phần thong tin tín hiệu,dữ liệu kết nối thấp nhất và các thành phần thông tin của người sử dụng trên kết nối vật lý 145. Tóm Tắt 16

1 Giới Thiệu 2

2. Sự tin cậy của thuê bao di động 3

2.1 Giới thiệu 3

2.2 Phương pháp nhận dạng 4

2.3 Các thủ tục 5

2.3.2 Cập nhật vị trí giữa những MSC trong cùng VLR 5

2.3.3 Cập nhật vị trí giữa những VLR khác nhau 6

2.3.4 Cấp phát lại TMSI mới 7

2.3.5 TMSI cục bộ unknown 8

2.3.6 Cập nhật vị trí giữa VLR trong trường hợp mất thông tin 9

3 Xác thực nhận dạng thuê bao 10

3.1 Tổng quát 10

3.2 Thủ tục xác thực 11

3.3 Không truyền khóa 11

3.3.1 Thủ tục xác thực tổng quát 11

3.3.2 Xác thực tại vị trí cập nhật giữa các VLR, sử dụng TMSI 12

3.4.Truyền khóa xác thực 13

4.Sự cẩn mật của các thành phần thong tin tín hiệu,dữ liệu kết nối thấp nhất và các thành phần thông tin của người sử dụng trên kết nối vật lý 14

5. Tóm Tắt 16

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY