Đề kiểm tra môn địa lý 10 học kì II năm học 2010-2011

1). Giao thông vận tải là ngành dịch vụ nhưng có tính chất là ngành sản xuất đặc biệt, vì: A). Có cơ sở hạ tầng khá tốt. B). Tạo ra sản phẩm mới. C). Có các loại hình giao thông. D). Không tạo ra sản phẩm mới. 2). Quốc gia và khu vực nào trên thế giới chiếm gần 1/2 sân bay quốc tế? A). Nhật Bản và Tây Âu. B). Liên Bang Nga và Bắc Mỹ. C). Trung Quốc và Đông Nam Á D). Hoa Kì và Tây Âu. 3). Kênh Xuy-ê được đào cắt ngang eo đất Xuy-ê của quốc gia nào sau đây? A). I-Rắc. B). Li-Bi. C). I-Ran. D). Ai Cập. 4). Phương tiện vận tải đặc trưng của vùng hoang mạc thường sử dụng là? A). Đường sắt. B). Đường sông. C). Ô tô. D). Lạc đà. 5). Nước nào trên thế giới có hệ thống giao thông hiện đại nhất? A). Liên Bang Nga. B). Đức. C). Nhật Bản. D). Hoa Kì. 6). Ngành công nghiệp nào đóng vai trò quyết định nhất với sự phát triển của thông tin liên lạc? A). Công nghiệp cơ khí. B). Công nghiệp luyện kim đen. C). Công nghiệp luyện kim màu. D). Công nghiệp điện tử tin học.

1). Giao thông vận tải là ngành dịch vụ nhưng có tính chất là ngành sản xuất đặc biệt, vì:

A). Có cơ sở hạ tầng khá tốt. B). Tạo ra sản phẩm mới.

C). Có các loại hình giao thông. D). Không tạo ra sản phẩm mới.

2). Quốc gia và khu vực nào trên thế giới chiếm gần 1/2 sân bay quốc tế?

A). Nhật Bản và Tây Âu. B). Liên Bang Nga và Bắc Mỹ.

C). Trung Quốc và Đông Nam Á D). Hoa Kì và Tây Âu.

3). Kênh Xuy-ê được đào cắt ngang eo đất Xuy-ê của quốc gia nào sau đây?

A). I-Rắc. B). Li-Bi. C). I-Ran. D). Ai Cập.

4). Phương tiện vận tải đặc trưng của vùng hoang mạc thường sử dụng là?

A). Đường sắt. B). Đường sông. C). Ô tô. D). Lạc đà.

5). Nước nào trên thế giới có hệ thống giao thông hiện đại nhất?

A). Liên Bang Nga. B). Đức. C). Nhật Bản. D). Hoa Kì.

6). Ngành công nghiệp nào đóng vai trò quyết định nhất với sự phát triển của thông tin liên lạc?

A). Công nghiệp cơ khí. B). Công nghiệp luyện kim đen.

C). Công nghiệp luyện kim màu. D). Công nghiệp điện tử tin học.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY