Đề kiểm tra môn địa lý 10

Câu 1(3 điểm ) :Trình bày những nguyên nhân thay đổi khí áp . Câu 2:(1điểm ) : Vào lúc 10 giờ ngày 2/10 /2010 tai Hà Nội một bức điện được gởi đến Oa sin tơn ( Hoa Kỳ ) . Sau một giờ thì trao cho người nhận .Tính thời gian nhận được tại Oa sin tơn ? Biết Hà Nội ở múi giờ số 7 và Oa sin tơn ở múi giờ số 19 Câu 3: (2 điểm ) : Tính nhiệt độ tại chân núi của sườn đón gió và sườn khuất gió, biết nhiệt độ tại đỉnh núi là ( 4 0 C ) độ cao của ngọn núi là 3500 m (cứ lên 1000m nhiệt độ giảm 60C và xuống 1000m nhiệt độ tăng 100C ) .

Câu 1(3 điểm ) :Trình bày những nguyên nhân thay đổi khí áp .

Câu 2:(1điểm ) : Vào lúc 10 giờ ngày 2/10 /2010 tai Hà Nội một bức điện được gởi đến Oa sin tơn ( Hoa Kỳ ) . Sau một giờ thì trao cho người nhận .Tính thời gian nhận được tại Oa sin tơn ? Biết Hà Nội ở múi giờ số 7 và Oa sin tơn ở múi giờ số 19

Câu 3: (2 điểm ) : Tính nhiệt độ tại chân núi của sườn đón gió và sườn khuất gió, biết nhiệt độ tại đỉnh núi là ( 4 0 C ) độ cao của ngọn núi là 3500 m (cứ lên 1000m nhiệt độ giảm 60C và xuống 1000m nhiệt độ tăng 100C ) .

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY