Đề kiểm tra học kì II môn: Hóa học lớp 8 - Trường THCS Ea Tul

ĐỀ RA

I/PHẦN TRẮC NGHIỆM:( 3điểm)

 Hãy khoanh tròn những câu trả lời đúng nhất

Câu 1: Oxit là hợp chât của hai nguyên tố trong đó có

a. Một nguyên tố la Nitơ. b. Một nguyên tố là oxi. c. Nguyên tố là Natri. d. Một nguyên tố khác

Câu 2: Chất nào sau đây có thể dùng để điều chế hiđro với dung dịch HCl?

a. H2O. b. O2. c. KCl d. Zn

Câu 3: Trong các chất sau chất nào được dùng để điều chế oxi trong phòng thí nghiệm?

a. Không khí b. KMnO4 c. Nước d. KOH

Câu 4: Phản ứng phân hủy là phản ứng từ một chất sinh ra ?

a. Hai hay nhiều chất mới b. Từ một chất mới trở lên c. Chỉ một chất mới d. Chỉ có ba chất mới

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY