Đề kiểm tra học kỳ II năm học: 2017 - 2018 môn: Hóa học lớp 11 - Đề 246

Câu 6. Phèn nhôm có công thức hoá học là:

A. NH4Al(SO4)2.12H2O B. NaAlF6

C. Cả B, D đều đúng. D. KAl(SO4)2.12H2O

Câu 7. Cho các hợp chất sau: CaO, CaSO4, CaCO3, Ca(OH)2. Các chất trên có tên khoa học lần lượt là:

A. Vôi sống, vôi tôi, thạch cao, đá vôi. B. Vôi sống, thạch cao, đá vôi, vôi tôi.

C. Vôi tôi, đá vôi, thạch cao, vôi sống. D. Vôi sống, đá vôi, thạch cao, vôi tôi.

Câu 8. Kim loại Al tan được trong nhóm các dung dịch nào sau đây:

A. H2SO4 đặc nguội, KOH, nước. B. HNO3 đặc,n, H2SO4 loãng, KCl.

C. HCl, HNO3 loãng, Na2CO3. D. HCl, HNO3 loãng, KOH.

Câu 9. Cho a mol khí CO2 tác dụng vừa đủ với 2b mol dung dịch NaOH. Cho biết điều kiện nào xảy ra trường hợp nào tạo hỗn hợp 2 muối:

A. a < 2b < 2a. B. a > b. C. b > a. D. b < a < 2b.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY