Đề kiểm tra học kỳ II năm học: 2017 - 2018 môn: Hóa học 11 - Đề 468

Câu 5. Đốt kim loại nhôm trong bình đựng khí clo dư, sau phản ứng thu được 6,675 gam muối. Khối lượng kim loại nhôm đã tham gia phản ứng là bao nhiêu?

A. 3,24 gam. B. 1,35 gam. C. 0,86 gam. D. 1,62 gam.

Câu 6. Cho các hợp chất sau: CaO, CaSO4, CaCO3, Ca(OH)2. Các chất trên có tên khoa học lần lượt là:

A. Vôi sống, vôi tôi, thạch cao, đá vôi. B. Vôi sống, thạch cao, đá vôi, vôi tôi.

C. Vôi tôi, đá vôi, thạch cao, vôi sống. D. Vôi sống, đá vôi, thạch cao, vôi tôi.

Câu 7. Tổng hệ số cân bằng của phản ứng: Cu + HNO3 ( loãng) Cu(NO3)2 + NO+ H2O là:

A. 25. B. 15. C. 10. D. 20.

Câu 8. Phèn nhôm có công thức hoá học là:

A. NaAlF6 B. KAl(SO4)2.12H2O

C. Cả B, D đều đúng. D. NH4Al(SO4)2.12H2O

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY