Đề kiểm tra học kỳ II năm học: 2017 - 2018 môn: Hóa học 11 - Đề 357

Câu 6. Phản ứng nào sau đây không xảy ra?

A. C6H5OH + KOH ? B. C6H5OH + Na ?

C. C6H5ONa + CO2 + H2O ? D. C6H5ONa + H2O ?

Câu 7. Thể tích khí H2 thu được (ở đktc) khi cho 0,46 gam Na phản ứng hết với ancol etylic là bao nhiêu lít?

A. 0,560 lít. B. 0,672 lít. C. 0,112 lít. D. 0,224 lít.

Câu 8. Thuốc thử dùng để phân biệt axit axetic và anđehit fomic là:

A. dd NaNO3. B. NaOH.

C. dd NaCl. D. dd AgNO3/NH3.

Câu 9. Trong các chất dưới đây, chất nào phản ứng được với cả 3 chất sau: K, KOH, KHCO3?

A. C2H5OH. B. HO–CH2–CH2–OH.

C. C6H5OH. D. C2H5COOH.

Câu 10. Cho 9,2 gam Natri phản ứng hết với lượng axit axetic dư thu được thể tích khí H2 (ở đktc) là bao nhiêu?

A. 0,672 lít. B. 4,48 lít. C. 0,112 lít. D. 0,224 lít.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY