Đề kiểm tra học kỳ II năm học: 2017 - 2018 môn: Hóa học 11 - Đề 309

Câu 10. Cho a mol khí CO2 tác dụng vừa đủ với b mol dung dịch NaOH. Cho biết điều kiện nào xảy ra trường hợp nào tạo hỗn hợp 2 muối:

A. a b. C. b > a. D. b < a < 2b.

Câu 11. Để loại bỏ tạp chất Fe, Cu có trong mẫu Ag, người ta ngâm mẫu bạc này vào một lượng dư dung dịch nào trong các dung dịch sau:

A. H2SO4 đặc nguội. B. FeCl2

C. HCl. D. AgNO3.

Câu 12. Hòa tan 2,81 gam hỗn hợp gồm Fe2O3, MgO và ZnO vừa đủ trong 300ml dung dịch H2SO4 0,1M thu được khối lượng các muối sunfat là:

A. 3,8 gam. B. 4,81 gam. C. 5,21 gam. D. 4,8 gam.

Câu 13. Sục khí CO2 vào dung dịch NaAlO2 hiện tượng xảy ra là:

A. Có kết tủa Al(OH)3 dạng keo trắng.

B. Có kết tủa Al(OH)3 màu xanh lam.

C. Dung dịch vẫn trong suốt.

D. Có kết tủa nhôm cacbonat.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY