Đề kiểm tra học kỳ II năm học: 2017 - 2018 môn: Hóa học 11 - Đề 135

Câu 11. Cho 9,2 gam Natri phản ứng hết với lượng axit axetic dư thu được thể tích khí H2 (ở đktc) là bao nhiêu?

A. 0,672 lít. B. 4,48 lít. C. 0,112 lít. D. 0,224 lít.

Câu 12. Phản ứng nào sau đây không xảy ra?

A. C6H5OH + KOH ? B. C6H5OH + Na ?

C. C6H5ONa + CO2 + H2O ? D. C6H5ONa + H2O ?

Câu 13. Để thu được sản phẩm khử là andehit thì chất đem oxi hóa bởi CuO phải là ancol bậc mấy?

A. bậc IV. B. bậc II. C. bậc III. D. bậc I.

Câu 14. Ancol metylic, axit fomic và phenol lỏng đều phản ứng được với chất nào trong các chất sau?

A. nước brom. B. kim loại Na.

C. dd NaOH. D. dd Na2CO3.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY