Đề kiểm tra học kỳ II năm học: 2017 - 2018 môn: Hóa học 11 - Đề 123

Câu 8. Sục khí CO2 vào dung dịch NaAlO2 hiện tượng xảy ra là:

A. Dung dịch vẫn trong suốt. B. Có kết tủa Al(OH)3 màu xanh lam.

C. Có kết tủa Al(OH)3 dạng keo trắng. D. Có kết tủa nhôm cacbonat.

Câu 9. Trong 3 oxit sau: FeO, Fe2O3, Fe3O4. Oxit nào tác dụng với dung dịch HNO3 tạo ra chất khí:

A. Chỉ có FeO. B. Chỉ có Fe3O4.

C. FeO và Fe3O4. D. Chỉ có Fe2O3.

Câu 10. Kim loại Al tan được trong nhóm các dung dịch nào sau đây:

A. HCl, HNO3 loãng, Na2CO3. B. HNO3 đặc, H2SO4 loãng, NaCl.

C. HCl, HNO3 loãng, NaOH. D. H2SO4 đặc nguội, KOH, nước.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY