Đề kiểm tra học kỳ II năm học: 2017 - 2018 môn: Hóa học 11 - Đề 102

Câu 7. Thuốc thử dùng để phân biệt axit axetic và anđehit axetic là:

A. dd NaNO3. B. dd NaCl.

C. dd AgNO3/NH3. D. NaOH.

Câu 8. Ancol etylic, axit axetic và phenol lỏng đều phản ứng được với chất nào trong các chất sau?

A. nước brom. B. dd Na2CO3. C. kim loại Na. D. dd NaOH.

Câu 9. Khi cho a mol HCHO tác dụng hết với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 thu được bao nhiêu mol kết tủa?

A. 2a mol. B. 4a mol. C. 3a mol. D. a mol.

Câu 10. Thể tích khí H2 thu được (ở đktc) khi cho 0,23 gam Na phản ứng hết với ancol etylic là bao nhiêu lít?

A. 0,112 lít. B. 0,560 lít. C. 0,224 lít. D. 0,672 lít.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY