Đề kiểm tra định kì cuối học kì I năm học: 2018 - 2019 môn: Lịch sử - Địa lí lớp 5

Câu 2: (1đ) Ngô Quyền đã dùng kế gì để đánh giặc ?

A. Nhử giặc vào sâu trong đất liền rồi tấn công.

B. Cắm cọc gỗ đầu nhọn xuống nơi hiểm yếu ở Sông Bạch Đằng, lợi dụng thuỷ triều lên rồi nhử giặc vào bãi cọc.

C. Chặn đánh địch ngay đầu đất nước.

D. Lợi dụng địa hình đồi núi để đánh địch.

Câu 3: (1đ) Viết tiếp vào chỗ chấm để có ý trả lời hoàn chỉnh. (m3)

Nhà Trần rất coi trọng việc đắp đê

Câu 4: (1đ) Hoaøng Lieân Sôn laø :

A. Vuøng ñoài ñænh nhoïn söôøn thoaûi đồ sộ

B. Vuøng nuùi ñænh nhoïn söôøn thoaûi

C. Daõy nuùi cao, coù nhieàu ñænh nhoïn söôøn núi rất dốc.

D. Vùng đỉnh tròn xếp tầng cao thấp khác nhau.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY