Đề kiểm tra 1 tiết Tin học 10

Viết các bước và vẽ sơ đồ khối để: Nhập dãy n số: a1, a2, , an, với n>1. Sau đó:

1) Tính tổng các số hạng âm.

2) Tính tổng các số hạng dương.

3) Tính tổng các số hạng không âm.

4) Tính tổng các số hạng không dương.

5) Tính tổng các số hạng chỉ số chẵn.

6) Tính tổng các số hạng chỉ số lẻ.

7) Tính tổng các ngịch đảo các số hạng khác 0.

8) Tính tích các số hạng. Phương án tối ưu.

9) Tính tích các số hạng âm.

10) Tính tích các số hạng dương.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY