Đề kiểm tra 1 tiết môn Toán 6 (tiết 18)

Câu 1. Cho hai taäp hôïp: H =  a , b , c  vaø K =  b , c , a , d 

A. H K B. K H C. H K D. H K

Câu 2: Đối với các biểu thức có dấu ngoặc, thứ tự thực hiện phép tính là:

A. [ ] → ( ) → { } B.{ } → [ ] → ( )

C. { } → ( ) → [ ] D. ( ) → [ ] → { }

Câu 3. Viết keát quaû pheùp tính: 65 : 62 dưới dạng một lũy thừa laø:

B. A 63 B 367 C 67 D 363

Câu 4. Tập hợp Y = . Số phần tử của tập hợp Y là :

A. 8 B. 10 C. 9 D. 11.

Câu 5. Số tự nhiên x trong phép tính: x - 3 = 15 là.

A. 45 B. 18 C. 30 D. 12

Câu 6. Thực hiện pheùp tính: 79 . 4 + 79 . 996 có kết quả.

A. 790 000 B. 7 9 00 C. 79 000 D. 790

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY