Đề khảo sát Giáo dục công dân 11

Câu 20: Để giành giật khách hàng và lợi nhuận một số người không từ những thủ đoạn phi pháp bất lương là thể hiện nội dung nào dưới đây?

A. Nguyên nhân của cạnh tranh. B. Mặt tích cực của cạnh tranh.

C. Mặt hạn chế của cạnh tranh. D. Mục đích của cạnh tranh.

Câu 21. Bộ phận nào dưới đây không thuộc thành phần kinh tế Nhà nước?

A. Doanh nghiệp nhà nước. B. Các quỹ dự trữ quốc gia.

C. Quỹ bảo hiểm nhà nước. D. Các cơ sở kinh tế tư nhân.

Câu 22. Để may xong một cái áo, hao phí lao động của anh H tính theo thời gian mất 4 giờ. Vậy 4 giờ lao động của anh H được gọi là thời gian lao động

A. xã hội cần thiết. B. cá biệt. C. của anh H. D. thực tế.

Câu 23. Trong giờ học GDCD lớp 11A, Nam cho rằng: chỉ những mặt hàng đã có bán trên thị trường mới là cung, còn những hàng hóa trong kho chưa được bày bán thì không phải, theo em, em chọn phương án nào?

A. Hàng hóa hiện đang có trên thị trường.

B. Hàng hóa chuẩn bị đưa ra thị trường trong thời gian tới.

C. Hàng hóa còn nằm trong nhà kho, sẽ đưa ra thị trường trong thời gian tới.

D. Hàng hóa hiện có trên thị trường và sắp sửa đưa ra thị trường.

Câu 24. Nhiệm vụ nào dưới đây không phải là trách nhiệm của công dân trong việc tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam ?

A. Xây dựng, bảo vệ chính quyền. B. Đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật.

C. Bảo vệ pháp luật của Nhà nước. D. Giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY