Đề cương ôn tập tư tưởng Hồ Chí Minh

(Bản scan)Quan điểm của Hồ Chí Minh về thời kỳ quá độ: Quán triệt quan điểm của Mác - lenin vè thời ký quá độ và thực tiễn các nước xây dựng CNXH, khi Việt Nam đi lên CNXH, hồ Chí Minh lưu ý Đảng ta cần chú ý mấy vấn đề sau:+ Cần phải nhận thức rõ ràng tính quy luật chung và đặc điểm cụ thể của mỗi  nước đi lên CNXH. Hồ Chí Minh đã chỉ ra phương thức quá độ chủ yếu là: quá độ trực tiếp từ chủ nghĩa tư bản phát triển lên CNXH và quá độ gián tiếp từ nghèo nàn lạc hậu tiến lên CNXH qua chế độ dân chủ nhân dân

(Bản scan)

Quan điểm của Hồ Chí Minh về thời kỳ quá độ: Quán triệt quan điểm của Mác - lenin vè thời ký quá độ và thực tiễn các nước xây dựng CNXH, khi Việt Nam đi lên CNXH, hồ Chí Minh lưu ý Đảng ta cần chú ý mấy vấn đề sau:

+ Cần phải nhận thức rõ ràng tính quy luật chung và đặc điểm cụ thể của mỗi  nước đi lên CNXH. Hồ Chí Minh đã chỉ ra phương thức quá độ chủ yếu là: quá độ trực tiếp từ chủ nghĩa tư bản phát triển lên CNXH và quá độ gián tiếp từ nghèo nàn lạc hậu tiến lên CNXH qua chế độ dân chủ nhân dân

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY