Đề cương ôn tập môn Tiếng Anh Lớp 6

IV. Đọc kỹ đoạn văn sau và chọn T nếu câuĐúng, chọn F nếu câu Sai (2pts)Everyone loves oranges. They are sweet and juicy. They are in sections so it iseasy to eat them. Some oranges do not have seeds. Some have a thick skin andsome have a thin skin.The orange tree is beautiful. It has a lot of green leaves. The small white flowerssmell very sweet. An orange tree has flowers and fruit at the same time."Orange" is both a fruit and a color. The color of orange is so beautiful that inEnglish we use the name of the fruit for the color.1 . Oranges are sweet and juicy.2. All oranges have seeds.3 . Orange trees don't have flowers and fruit at the same time.4 ."Orange" is also a name of a person.

IV. Đọc kỹ đoạn văn sau và chọn T nếu câuĐúng, chọn F nếu câu Sai (2pts)

Everyone loves oranges. They are sweet and juicy. They are in sections so it is

easy to eat them. Some oranges do not have seeds. Some have a thick skin and

some have a thin skin.

The orange tree is beautiful. It has a lot of green leaves. The small white flowers

smell very sweet. An orange tree has flowers and fruit at the same time.

"Orange" is both a fruit and a color. The color of orange is so beautiful that in

English we use the name of the fruit for the color.

1 . Oranges are sweet and juicy.

2. All oranges have seeds.

3 . Orange trees don't have flowers and fruit at the same time.

4 ."Orange" is also a name of a person.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY