Đề cương bài giảng tư tưởng Hồ Chí Minh về quan hệ quốc tế (dành cho các lớp không chuyên ngành)

Năm 1848, khi viết “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản”, Mác - Ăngghen đã chỉ rõ, chủ nghĩa tư bản “được xây dựng từ máu và bùn nhơ”. Các ông nhận định rằng, cái ngày giai cấp công nhân thế giới đứng lên lật đổ chế độ tư bản để xây dựng một xã hội mới tốt đẹp hơn sẽ không còn xa nữa . Kể từ đó đến nay, thời gian hơn 160 năm đã trôi qua. Người ta đã chứng kiến những cơn khủng hoảng trầm trọng của chủ nghĩa tư bản, có lúc tưởng chừng nó sẽ bị diệt vong theo đúng lời tiên liệu của Mác. Đặc biệt là sau chiến tranh thế giới thứ II (1945), với sự ra đời và phát triển của hệ thống XHCN đứng đầu là Liên Xô, thì nhiều nhà cách mạng đã bắt đầu mơ đến một kết cục tất yếu của chủ nghĩa tư bản. Thế nhưng, thực tế sau hơn 160 năm qua, Chủ nghĩa tư bản vẫn ngang nhiên tồn tại, trái lại CNXH đã lâm vào khủng hoảng nghiêm trọng. Giờ đây thế lực của chủ nghĩa tư bản đang phát triển, mở rộng và chưa muốn dừng lại. Có được kết quả đó là do chủ nghĩa tư bản hiện đại đã biết thích nghi với tình hình mới: thay đổi cung cách quản lý, phương thức bóc lột, chú trọng đầu tư phát triển công nghệ, khoa học, tăng cường liên minh, liên kết với nhau, hoà hoãn và hợp tác với nhau để điều hoà mâu thuẫn, cải tiến chế độ phân chia lợi nhuận, phân chia thị trường, khu vực ảnh hưởng, chú trọng đến chính sách an sinh xã hội vv Chính vì thế không những nó không bị diệt vong sớm như chúng ta tưởng, mà còn phát triển thành chủ nghĩa tư bản lũng đoạn toàn cầu, chi phối mọi hoạt động của thế giới. Vì vậy, dù có sự khác biệt về chế độ xã hội, chúng ta cũng phải thay đổi quan niệm, chuyển từ đối đầu sang đối thoại, học hỏi những tiến bộ về khoa học quản lý (quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế, xã hội), áp dụng thành tựu khoa học công nghệ, học hỏi tất cả những gì là tiến bộ của Chủ nghĩa tư bản để phát triển đất nước. Cần thấy rõ, những thành tựu văn hoá, khoa học, tiến bộ về công nghệ. đạt được ở bất cứ chế độ xã hội nào, cũng đều là sản phẩm lao động trí tuệ của loài người

Năm 1848, khi viết “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản”, Mác - Ăngghen đã chỉ rõ, chủ nghĩa tư bản “được xây dựng từ máu và bùn nhơ”. Các ông nhận định rằng, cái ngày giai cấp công nhân thế giới đứng lên lật đổ chế độ tư bản để xây dựng một xã hội mới tốt đẹp hơn sẽ không còn xa nữa . Kể từ đó đến nay, thời gian hơn 160 năm đã trôi qua. Người ta đã chứng kiến những cơn khủng hoảng trầm trọng của chủ nghĩa tư bản, có lúc tưởng chừng nó sẽ bị diệt vong theo đúng lời tiên liệu của Mác. Đặc biệt là sau chiến tranh thế giới thứ II (1945), với sự ra đời và phát triển của hệ thống XHCN đứng đầu là Liên Xô, thì nhiều nhà cách mạng đã bắt đầu mơ đến một kết cục tất yếu của chủ nghĩa tư bản.

Thế nhưng, thực tế sau hơn 160 năm qua, Chủ nghĩa tư bản vẫn ngang nhiên tồn tại, trái lại CNXH đã lâm vào khủng hoảng nghiêm trọng. Giờ đây thế lực của chủ nghĩa tư bản đang phát triển, mở rộng và chưa muốn dừng lại.

Có được kết quả đó là do chủ nghĩa tư bản hiện đại đã biết thích nghi với tình hình mới: thay đổi cung cách quản lý, phương thức bóc lột, chú trọng đầu tư phát triển công nghệ, khoa học, tăng cường liên minh, liên kết với nhau, hoà hoãn và hợp tác với nhau để điều hoà mâu thuẫn, cải tiến chế độ phân chia lợi nhuận, phân chia thị trường, khu vực ảnh hưởng, chú trọng đến chính sách an sinh xã hội vv Chính vì thế không những nó không bị diệt vong sớm như chúng ta tưởng, mà còn phát triển thành chủ nghĩa tư bản lũng đoạn toàn cầu, chi phối mọi hoạt động của thế giới. Vì vậy, dù có sự khác biệt về chế độ xã hội, chúng ta cũng phải thay đổi quan niệm, chuyển từ đối đầu sang đối thoại, học hỏi những tiến bộ về khoa học quản lý (quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế, xã hội), áp dụng thành tựu khoa học công nghệ, học hỏi tất cả những gì là tiến bộ của Chủ nghĩa tư bản để phát triển đất nước. Cần thấy rõ, những thành tựu văn hoá, khoa học, tiến bộ về công nghệ. đạt được ở bất cứ chế độ xã hội nào, cũng đều là sản phẩm lao động trí tuệ của loài người

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY