Đề bài và hướng dẫn giải bài tập lớn Sức bền vật liệu - Cơ học kết cấu

MỤC LỤC TrangLời giới thiệu 3 Các yêu cầu chung 4 Phần I: SỨC BỀN VẬT LIỆU Bài tập lớn số1: Đặc trưng hình học của hình phẳng Bảng sốliệu 7 Ví dụtham khảo 11 Bài tập lớn số2: Tính dầm thép Bảng sốliệu 18 Ví dụtham khảo 23 Bài tập lớn số3: Tính cột chịu lực phức tạp Bảng sốliệu 37 Ví dụtham khảo 41 Bài tập lớn số4: Tính dầm trên nền đàn hồi Bảng sốliệu 49 Ví dụtham khảo 53 Phần II: CƠHỌC KẾT CẤU Bài tập lớn số1: Tính hệthanh phẳng tĩnh định Bảng sốliệu 65 Ví dụtham khảo 68 Bài tập lớn số2: Tính khung siêu tĩnh theo phương pháp lực Bảng sốliệu 81 Ví dụtham khảo 84 Bài tập lớn số3: Tính khung siêu tĩnh theo phương pháp chuyển vịVà phương pháp phân phối mô men Bảng sốliệu 96 Ví dụtham khảo 98 Phụlục 108 Mục lục

MỤC LỤC

Trang

Lời giới thiệu 3

Các yêu cầu chung 4

Phần I:

SỨC BỀN VẬT LIỆU

Bài tập lớn số1:

Đặc trưng hình học của hình phẳng

Bảng sốliệu 7

Ví dụtham khảo 11

Bài tập lớn số2:

Tính dầm thép

Bảng sốliệu 18

Ví dụtham khảo 23

Bài tập lớn số3:

Tính cột chịu lực phức tạp

Bảng sốliệu 37

Ví dụtham khảo 41

Bài tập lớn số4:

Tính dầm trên nền đàn hồi

Bảng sốliệu 49

Ví dụtham khảo 53

Phần II:

CƠHỌC KẾT CẤU

Bài tập lớn số1:

Tính hệthanh phẳng tĩnh định

Bảng sốliệu 65

Ví dụtham khảo 68

Bài tập lớn số2:

Tính khung siêu tĩnh theo phương pháp lực

Bảng sốliệu 81

Ví dụtham khảo 84

Bài tập lớn số3:

Tính khung siêu tĩnh theo phương pháp chuyển vị

Và phương pháp phân phối mô men

Bảng sốliệu 96

Ví dụtham khảo 98

Phụlục 108

Mục lục

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY