Đề án Xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang thị trường EU giai đoạn 2011-2020

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 4CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ THỦY SẢN VÀ XUẤT KHẨU THỦY SẢN CỦA VIỆT NAM 81.1. Khái niệm và đặc điểm của ngành thủy sản 81.1.1. Khái niệm ngành thủy sản 81.1.2. Đặc điểm chủ yếu của sản xuất kinh doanh thủy sản 81.2. Vị trí, vai trò của ngành thủy sản trong nền kinh tế quốc dân 91.2.1. Cung cấp thực phẩm, tạo nguồn dinh dưỡng cho mọi người dân Việt Nam 91.2.2. Đảm bảo an ninh lương thực, thực phẩm 101.2.3. Xoá đói giảm nghèo 101.2.4. Chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp nông thôn 111.2.5. Tạo nghề nghiệp mới, tăng hiệu quả sử dụng đất đai 121.2.6. Là nguồn xuất khẩu quan trọng 121.2.7. Đảm bảo chủ quyền quốc gia, đảm bảo an ninh quốc phòng ở vùng sâu, vùng xa, nhất là ở vùng biển và hải đảo 121.3. Tiềm năng phát triển thủy sản Việt Nam 131.3.1. Tiềm năng tài nguyên 131.3.2. Tiềm năng con người 171.4. Một số yếu tố ảnh hưởng tới xuất khẩu thủy sản Việt Nam 171.4.1. Yếu tố bên trong 171.4.2. Yếu tố bên ngoài 19CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU THỦY SẢN CỦA VIỆT NAM SANG THỊ TRƯỜNG EU TRONG THỜI GIAN QUA 212.1. Khái quát về tình hình xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam 212.1.1. Về sản lượng và kim ngạch xuất khẩu 212.1.2. Về cơ cấu mặt hàng xuất khẩu 242.1.3. Về thị trường xuất khẩu 272.2. Thực trạng xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang thị trường EU 282.2.1.Những nét chung về thị trường nhập khẩu thuỷ sản EU 282.2.1.1. Khái quát thị trường nhập khẩu thủy sản EU 282.2.1.2. Hệ thống tiêu thụ và xu hướng tiêu thụ 282.2.1.3. Một số quy định của EU đối với hoạt động nhập khẩu thủy sản 322.2.1.4. Tầm quan trọng của việc đẩy mạnh xuất khẩu hàng thủy sản Việt Nam sang thị trường EU 332.2.2. Tình hình xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam sang EU trong thời gian qua 342.2.2.1. Về kim ngạch xuất khẩu 342.2.2.2. Về cơ cấu mặt hàng xuất khẩu 372.2.2.3. Về thị trường xuất khẩu 382.2.2.4. Về hiệu quả xuất khẩu 392.3. Đánh giá tình hình xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang thị trường EU 412.3.1. Những kết quả đạt được 412.3.2. Những mặt hạn chế 432.3.3. Nguyên nhân của những mặt hạn chế 442.3.3.1. Nguyên nhân khách quan 442.3.3.2. Nguyên nhân chủ quan 46CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU THỦY SẢN VIỆT NAM SANG THỊ TRƯỜNG EU GIAI ĐOẠN 2011-2020 473.1. Triển vọng xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang thị trường EU 473.1.1. Cơ hội 473.1.2. Thách thức 493.2. Quan điểm, định hướng và mục tiêu đến năm 2020 503.2.1. Quan điểm, định hướng và mục tiêu 503.2.1.1. Quan điểm phát triển 503.2.1.2. Định hướng đến năm 2020 513.2.1.3. Mục tiêu thực hiện 513.2.2. Dự báo 523.3. Giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang thị trường EU giai đoạn 2011-2020 553.3.1. Các giải pháp vĩ mô 553.2.2 Các giải pháp vi mô 583.3. Kiến nghị 61KẾT LUẬN 64

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 4

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ THỦY SẢN VÀ XUẤT KHẨU THỦY SẢN CỦA VIỆT NAM 8

1.1. Khái niệm và đặc điểm của ngành thủy sản 8

1.1.1. Khái niệm ngành thủy sản 8

1.1.2. Đặc điểm chủ yếu của sản xuất kinh doanh thủy sản 8

1.2. Vị trí, vai trò của ngành thủy sản trong nền kinh tế quốc dân 9

1.2.1. Cung cấp thực phẩm, tạo nguồn dinh dưỡng cho mọi người dân Việt Nam 9

1.2.2. Đảm bảo an ninh lương thực, thực phẩm 10

1.2.3. Xoá đói giảm nghèo 10

1.2.4. Chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp nông thôn 11

1.2.5. Tạo nghề nghiệp mới, tăng hiệu quả sử dụng đất đai 12

1.2.6. Là nguồn xuất khẩu quan trọng 12

1.2.7. Đảm bảo chủ quyền quốc gia, đảm bảo an ninh quốc phòng ở vùng sâu, vùng xa, nhất là ở vùng biển và hải đảo 12

1.3. Tiềm năng phát triển thủy sản Việt Nam 13

1.3.1. Tiềm năng tài nguyên 13

1.3.2. Tiềm năng con người 17

1.4. Một số yếu tố ảnh hưởng tới xuất khẩu thủy sản Việt Nam 17

1.4.1. Yếu tố bên trong 17

1.4.2. Yếu tố bên ngoài 19

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU THỦY SẢN CỦA VIỆT NAM SANG THỊ TRƯỜNG EU TRONG THỜI GIAN QUA 21

2.1. Khái quát về tình hình xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam 21

2.1.1. Về sản lượng và kim ngạch xuất khẩu 21

2.1.2. Về cơ cấu mặt hàng xuất khẩu 24

2.1.3. Về thị trường xuất khẩu 27

2.2. Thực trạng xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang thị trường EU 28

2.2.1.Những nét chung về thị trường nhập khẩu thuỷ sản EU 28

2.2.1.1. Khái quát thị trường nhập khẩu thủy sản EU 28

2.2.1.2. Hệ thống tiêu thụ và xu hướng tiêu thụ 28

2.2.1.3. Một số quy định của EU đối với hoạt động nhập khẩu thủy sản 32

2.2.1.4. Tầm quan trọng của việc đẩy mạnh xuất khẩu hàng thủy sản Việt Nam sang thị trường EU 33

2.2.2. Tình hình xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam sang EU trong thời gian qua 34

2.2.2.1. Về kim ngạch xuất khẩu 34

2.2.2.2. Về cơ cấu mặt hàng xuất khẩu 37

2.2.2.3. Về thị trường xuất khẩu 38

2.2.2.4. Về hiệu quả xuất khẩu 39

2.3. Đánh giá tình hình xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang thị trường EU 41

2.3.1. Những kết quả đạt được 41

2.3.2. Những mặt hạn chế 43

2.3.3. Nguyên nhân của những mặt hạn chế 44

2.3.3.1. Nguyên nhân khách quan 44

2.3.3.2. Nguyên nhân chủ quan 46

CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU THỦY SẢN VIỆT NAM SANG THỊ TRƯỜNG EU GIAI ĐOẠN 2011-2020 47

3.1. Triển vọng xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang thị trường EU 47

3.1.1. Cơ hội 47

3.1.2. Thách thức 49

3.2. Quan điểm, định hướng và mục tiêu đến năm 2020 50

3.2.1. Quan điểm, định hướng và mục tiêu 50

3.2.1.1. Quan điểm phát triển 50

3.2.1.2. Định hướng đến năm 2020 51

3.2.1.3. Mục tiêu thực hiện 51

3.2.2. Dự báo 52

3.3. Giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang thị trường EU giai đoạn 2011-2020 55

3.3.1. Các giải pháp vĩ mô 55

3.2.2 Các giải pháp vi mô 58

3.3. Kiến nghị 61

KẾT LUẬN 64

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY