Đề án Xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ tại các ngân hàng thương mại ở Việt Nam

LỜI MỞ ĐẦU 1CHƯƠNG I 3CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ 3I. Hệ thống kiểm soát nội bộ và vai trò của kiểm toán nội bộ trong kiểm tra kiểm soát. 31.1. Khái niệm về kiểm soát nội bộ. 31.1.1. Khái niệm 31.1.2. Vai trò của hệ thống kiểm soát nội bộ. 41.2.Các nội dung của hệ thống kiểm soát nội bộ. 41.3. Vị trí của kiểm toán nội bộ trong kiểm tra, kiểm soát nội bộ. 8II. Kiểm toán nội bộ. 91.1. Bản chất của kiểm toán nội bộ: 91.2.Chức năng, nhiệm vụ chủ yếu và quyền hạn của kiểm toán nội bộ. 111.2.1.Chức năng của kiểm toán nội bộ. 111.2.2.Nhiệm vụ của kiểm toán nội bộ. 111.2.3. Quyền hạn của kiểm toán nội bộ. 121.3. Nội dung phạm vi hoạt động và các loại hình kiểm toán nội bộ. 131.3.1.Đối tượng phạm vi hoạt động của kiểm toán nội bộ. 131.3.2. Phạm vi hoạt động của kiểm toán nội bộ. 131.3.3.Các loại hình kiểm toán nội bộ. 131.4. Tổ chức hệ thống kiểm toán nội bộ. 141.4.1.Nguyên tắc, nhiệm vụ của tổ chức bộ máy kiểm toán nội bộ. 141.4.2. Mô hình tổ chức: 15CHƯƠNG II 18XÂY DỰNG HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BÔ TRONG CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MAỊ Ở VIỆT NAM. 18I. Tìm hiểu khái quát về ngân hàng thương mại. 181.1. Khái quát chung. 181.2.Vai trò và chức năng cơ bản của ngân hàng. 192.1. Sự cần thiết của hệ thống kiểm soát nội bộ tại các ngân hàng thương mại việt nam. 202.2 Một số tiền đề hiện nay cho việc hình thành hệ thống kiểm toán nội bộ tại các ngân hàng thương mại Việt Nam 22II) Nguyên tắc xây dựng và thức trạng của hệ thống kiểm soát nội bộ tại các ngân hàng thương mại . 232.1 Nguyên tắc để xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ taị các ngân hàng thương mại ở Việt Nam 232.2. Thực trạng hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam. 262.2.1.Những kết quả đạt được. 272.2.2. Những hạn chế, vướng mắc của hệ thống kiểm soát nội bộ các ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay. 29CHƯƠNG III 33MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QỦA HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ NÓI CHUNG VÀ CỦA BỘ PHẬN KIỂM TOÁN NỘI BỘ NÓI RIÊNG TẠI CÁC NHTM Ở VIỆT NAM 33KẾT LUẬN 41DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 42

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I 3

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ 3

I. Hệ thống kiểm soát nội bộ và vai trò của kiểm toán nội bộ trong kiểm tra kiểm soát. 3

1.1. Khái niệm về kiểm soát nội bộ. 3

1.1.1. Khái niệm 3

1.1.2. Vai trò của hệ thống kiểm soát nội bộ. 4

1.2.Các nội dung của hệ thống kiểm soát nội bộ. 4

1.3. Vị trí của kiểm toán nội bộ trong kiểm tra, kiểm soát nội bộ. 8

II. Kiểm toán nội bộ. 9

1.1. Bản chất của kiểm toán nội bộ: 9

1.2.Chức năng, nhiệm vụ chủ yếu và quyền hạn của kiểm toán nội bộ. 11

1.2.1.Chức năng của kiểm toán nội bộ. 11

1.2.2.Nhiệm vụ của kiểm toán nội bộ. 11

1.2.3. Quyền hạn của kiểm toán nội bộ. 12

1.3. Nội dung phạm vi hoạt động và các loại hình kiểm toán nội bộ. 13

1.3.1.Đối tượng phạm vi hoạt động của kiểm toán nội bộ. 13

1.3.2. Phạm vi hoạt động của kiểm toán nội bộ. 13

1.3.3.Các loại hình kiểm toán nội bộ. 13

1.4. Tổ chức hệ thống kiểm toán nội bộ. 14

1.4.1.Nguyên tắc, nhiệm vụ của tổ chức bộ máy kiểm toán nội bộ. 14

1.4.2. Mô hình tổ chức: 15

CHƯƠNG II 18

XÂY DỰNG HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BÔ TRONG CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MAỊ Ở VIỆT NAM. 18

I. Tìm hiểu khái quát về ngân hàng thương mại. 18

1.1. Khái quát chung. 18

1.2.Vai trò và chức năng cơ bản của ngân hàng. 19

2.1. Sự cần thiết của hệ thống kiểm soát nội bộ tại các ngân hàng thương mại việt nam. 20

2.2 Một số tiền đề hiện nay cho việc hình thành hệ thống kiểm toán nội bộ tại các ngân hàng thương mại Việt Nam 22

II) Nguyên tắc xây dựng và thức trạng của hệ thống kiểm soát nội bộ tại các ngân hàng thương mại . 23

2.1 Nguyên tắc để xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ taị các ngân hàng thương mại ở Việt Nam 23

2.2. Thực trạng hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam. 26

2.2.1.Những kết quả đạt được. 27

2.2.2. Những hạn chế, vướng mắc của hệ thống kiểm soát nội bộ các ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay. 29

CHƯƠNG III 33

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QỦA HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ NÓI CHUNG VÀ CỦA BỘ PHẬN KIỂM TOÁN NỘI BỘ NÓI RIÊNG TẠI CÁC NHTM Ở VIỆT NAM 33

KẾT LUẬN 41

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 42

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY