Đề án Vai trò của chính sách tiền tệ trong điều tiết hoạt động kinh tế vĩ mô

Lời mở đầu

CHƯƠNG I: Tầm quan trọng của chính sách tiền tệ trong điều tiết hoạt động kinh tế vĩ mô

I - Cơ sở khách quan cho sự can thiệp của Chính Phủ vào nền kinh tế

1.1 Nền kinh tế thị trường và những khuyết tật của nó

1.2 Vai trò của Chính Phủ trong sự phát triển kinh tế

1.3 Các công cụ của Chính Phủ để can thiệp vào nền kinh tế thị trường

II - Vai trò của chính sách tiền tệ trong điều tiết vĩ mô nền kinh tế

2.1 Khái niệm và đặc trưng của chính sách tiền tệ

2.2 Mục tiêu của chính sách tiền tệ

2.3 Nội dung cơ bản của chính sách tiền tệ

2.4 Các công cụ của chính sách tiền tệ

CHƯƠNG II : Đánh giá vai trò của chính sách tiền tệ ở Việt Nam giai đoạn 1986 đến nay

I - Quá trình điều hành chính sách tiền tệ qua các giai đoạn ở Việt Nam nhằm thực hiện mục tiêu kinh tế vĩ mô:

1.1 Giai đoạn 1986 – 1988

1.2 Giai đoạn 1989 – 1991

1.3 Giai đoạn 1992 – 1995

1.4 Giai đoạn từ 1996 đến nay

II - Thực trạng sử dụng công cụ lãi suất tín dụng từ khi có pháp lệnh ngân hàng đến nay:

2.1 Cơ chế lãi suất tín dụng thời kỳ 6/1992 đến 1995

2.2 Cơ chế lãi suất tín dụng thời kỳ 1996 đến 7/2000

2.3 Cơ chế lãi suất tín dụng từ 8/2000 đến nay

CHƯƠNG III : Phương hướng và giải pháp nâng cao vai trò của chính sách tiền tệ trong điều tiết kinh tế vĩ mô ở Việt Nam thời kỳ 2004 - 2010

I - Một số hạn chế còn tồn tại của chính sách tiền tệ trong thời gian vừa qua và nguyên nhân chủ yếu

1.1 Một số hạn chế của các công cụ

1.2 Nguyên nhân của những hạn chế trên

II - Phương hướng hoàn thiện công cụ lãi suất tín dụng

2.1 Phát huy hiệu quả của cơ chế lãi suất thoả thuận

2.2 Tiếp tục tự do hoá lãi suất

2.3 Tiến tới thực hiện cơ chế điều hành hệ thống lãi suất chỉ đạo của Ngân hàng nhà nước

III - Giải pháp nhằm nâng cao vai trò của chính sách tiền tệ

Kết luận 2

3

3

5

7

8

8

10

13

15

20

20

20

20

21

22

22

24

28

31

31

32

33

33

34

35

36

38

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY