Đề án Ứng dụng visual basic 6.0 vào chương trình quản lý lương hành chinh sự nghiệp với cơ sở dữ liệu access

MỤC LỤC

Lời mở đầu.

Chương I.Giới thiệu ngôn ngữ lập trìnhVisual Basic 6.0

I. Khái quát về Visual basic 6.0 .

II. Khả năng của Visual Basic 6.0 .

2.1.Các điểu khiển của Visual Basic 6.0.

2.2. Các tính năng ngôn ngữ của Visual Basic 6.0.

2.3. Internet.

2.4. Khả năng dữ liệu của Visual Basic 6.0.

2.5. Điều khiển giao diện người sử dụng.

Chương II: Phân tích thiết kế hệ thống thông tin

quản lý Lương HCSN.

I.Phân tích chương trình quản lý lương HCSN

1.1.Mô tả của chương trình.

1.2.Yêu cầu của chương trình.

1.3.Phân tích chương trình.

1.3.1. Phân tích sơ đồ chức năng (BFD) .

1.3.2. Phân tích sơ đồ luồng thông tin( IFD).

1.3.3. Phân tích sơ đồ luồng dữ liệu(DFD).

1.3.4. Phân tích sơ đồ quan hệ thực thể.

1.3.5. Các bảng trong chương trình.

II. Thiết kế chương trình quản lý lương HCSN. 2.1.Thiết kế giao diện.

2.2. Các giao diện màn hình.

2.2.1. Danh mục.

2.2.2.Bảng tiền lương tháng.

2.2.3. Tìm kiếm.

2.3.Thiết kế các module chương trình.

2.4. Thiết kế các báo cáo.

2.4.1.Báo cáo lương theo phòng ban.

2.4.2.Báo cáo lương theo mã cán bộ.

2.4.3.Báo cáo nhân sự.

Đánh giá và kết luận

Tài liệu tham khảo

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY