Đề án Trái phiếu chính phủ Việt Nam

LỜI MỞ ĐẦU 2Phần I: Những vấn đề cơ bản về trái phiếu chính phủ 3 1. Trái phiếu 31.1. Khái niệm 31.2. Đặc điểm 31.3. Phân loại trái phiếu. 4 2. Trái phiếu chỉnh phủ: 52.1. Các loại Trái phiếu chính phủ 52.2. Lợi ích của đầu tư qua trái phiếu chính phủ 52.3. Khi đầu tư trái phiếu cần chú ý gì? 5Phần II: Trái phiếu chính phủ của Việt Nam 71.Thực trạng trái phiếu chính phủ Việt Nam 71.1. Các quy định của chính phủ Việt Nam về việc phát hành trái phiếu 71.1.1 Quyết định của chính phủ về việc phát hành và sử dụng trái phiếu chính phủ giai đoạn 2003-2010 71.1.2 Quy trình đấu thầu 81.2. Thực trạng trái phiếu chính phủ của Việt Nam 121.2.1 Trái phiếu chính phủ trên thị trương trong nước 121.2.2 Trái phiếu chính phủ Việt Nam trên thị trường quốc tế 131.2.3 Nguyên nhân có sự thành công của trái phiếu chính phủ của Việt Nam trên thị trường vốn 161.2.4 Những tác động tích cực khi phát hành trái phiếu ra thị trường trái phiếu chính phủ ra thị trường quốc tế 161.2.5Những thách thức đối với kế hoạch phát hành trái phiếu chính phủ ra thị trường tài chính quốc tế 17 172. Giải pháp đẩy mạnh hiệu quả phát hành trái phiếu chính phủ của Việt Nam trên thị trường vốn 172.1. Cải cách quy trình đấu thầu trái phiếu chính phủ 172.2. Tăng tính thanh khoản và tập trung phát hành TPCP theo lô lớn 182.3 Cải thiện hệ số tín nhiệm quốc gia 192.4. Lựa chọn đối tác bảo lãnh phát hành 202.5. Phân tích diễn biến thị trường tài chính quốc tế 212.6. Chuẩn bị các tài liệu có liên quan đến việc phát hành trái phiếu 21KẾT LUẬN 24

LỜI MỞ ĐẦU 2

Phần I: Những vấn đề cơ bản về trái phiếu chính phủ 3

1. Trái phiếu 3

1.1. Khái niệm 3

1.2. Đặc điểm 3

1.3. Phân loại trái phiếu. 4

2. Trái phiếu chỉnh phủ: 5

2.1. Các loại Trái phiếu chính phủ 5

2.2. Lợi ích của đầu tư qua trái phiếu chính phủ 5

2.3. Khi đầu tư trái phiếu cần chú ý gì? 5

Phần II: Trái phiếu chính phủ của Việt Nam 7

1.Thực trạng trái phiếu chính phủ Việt Nam 7

1.1. Các quy định của chính phủ Việt Nam về việc phát hành trái phiếu 7

1.1.1 Quyết định của chính phủ về việc phát hành và sử dụng trái phiếu chính phủ giai đoạn 2003-2010 7

1.1.2 Quy trình đấu thầu 8

1.2. Thực trạng trái phiếu chính phủ của Việt Nam 12

1.2.1 Trái phiếu chính phủ trên thị trương trong nước 12

1.2.2 Trái phiếu chính phủ Việt Nam trên thị trường quốc tế 13

1.2.3 Nguyên nhân có sự thành công của trái phiếu chính phủ của

Việt Nam trên thị trường vốn 16

1.2.4 Những tác động tích cực khi phát hành trái phiếu ra thị trường trái phiếu chính phủ ra thị trường quốc tế 16

1.2.5Những thách thức đối với kế hoạch phát hành trái phiếu chính phủ ra thị trường tài chính quốc tế 17 17

2. Giải pháp đẩy mạnh hiệu quả phát hành trái phiếu chính phủ của Việt Nam trên thị trường vốn 17

2.1. Cải cách quy trình đấu thầu trái phiếu chính phủ 17

2.2. Tăng tính thanh khoản và tập trung phát hành TPCP theo lô lớn 18

2.3 Cải thiện hệ số tín nhiệm quốc gia 19

2.4. Lựa chọn đối tác bảo lãnh phát hành 20

2.5. Phân tích diễn biến thị trường tài chính quốc tế 21

2.6. Chuẩn bị các tài liệu có liên quan đến việc phát hành trái phiếu 21

KẾT LUẬN 24

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY