Đề án Tổ chức hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương hiện nay trong các doanh nghiệp

MỤC LỤC

Trang

Lời nói đầu 1

PHầN I: CƠ Sở Lý LUậN Về HạCH TOáN TIềN LƯƠNG và các khoản trích theo lương 2

i. Sự cần thiết phải tổ chức hạch toán lao động tiền lương. 2

II. Phương pháp tính toán và tổ chức hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương. 4

1- Phân loại lao động. 4

2. Tổ chức hạch toán lao động và tiền lương. 6

a. Hạch toán lao động về mặt số lượng, thời gian và kết quả lao động. 6

b. Tổ chức hạch toán kế toán tiền công với người lao động. 7

3. Các chế độ tiền lương . 8

a. Phân loại tiền lương . 8

b. Các hình thức trả lương. 9

4. Quỹ tiền lương, quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và kinh phí công đoàn. 13

a. Quỹ tiền lương. 13

b. Quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và kinh phí công đoàn. 13

III. Tổ chức hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương. 14

1. Thủ tục, chứng từ hạch toán. 14

2. Trích trước tiền lương nghỉ phép của CNTT sản xuất. 14

3. Tiền lương với thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao. 15

4. Tổ chức hạch toán tổng hợp tiền lương 15

a. Hệ thống tài khoản sử dụng. 15

b. Trình tự hạch toán . 16

5. Hạch toán kinh phí công đoàn, BHXH, BHYT. 19

a. Nguồn hình thành và phạm vi sử dụng: 19

b. Phương pháp hạch toán. 21

Phần II:Thực trạng và giải pháp hoàn thiện chế độ tiền lương và các khoản trích theo lương 27

I. Thực trạng. 28

II. Giải pháp hoàn thiện chế độ tiền lương nhằm tăng cường công tác quản lý vầ phân phối quỹ lương một cách có hiệu quả trong doanh nghiệp. 30

1. Nguyên tắc, quan điểm về cải cách tiền lương . 30

a. Nguyên tắc cải cách tiền lương . 30

b. Quan điểm về cải cách tiền lương. 30

2. Một số giải pháp chủ yếu. 32

a. Nhóm giải pháp mang tính khái quát. 32

b. Nhóm giải pháp cụ thể về cải cách tiền lương chung. 32

c. Biện pháp nhằm tăng cường quản lý và phân phối quỹ tiền lương một cách có hiệu quả ở doanh nghiệp 35

kết luận 37

tài liệu tham khảo 38

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY