Đề án Thương mại điện tử trong hoạt động Ngoại thương Việt Nam- Thực trạng và giải pháp

MỤC LỤCLỜI NÓI ĐẦUCHƯƠNG I. LÍ LUẬN CHUNG VỀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 1I. Thương mại điện tử 11. Định nghĩa về TMĐT 12. Các lĩnh vực của TMĐT 23. Những yêu cầu chủ yếu của TMĐT 3II. TMĐT trong hoạt động ngoại thương 51. Vai trò của TMĐT trong hoạt động ngoại thương 52. Đặc điểm của TMĐT trong hoạt động ngoại thương 63. Quy trình nghiệp vụ của TMĐT trong hoạt động Ngoại thương 7CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN TMĐT TRONG HOẠT ĐỘNG NGOẠI THƯƠNG Ở VIỆT NAM 8I. Tính tất yếu của việc phát triển TMĐT trong hoạt động Ngoại thương ở Việt nam 8II. Thực trạng phát triển của TMĐT trong hoạt động Ngoại thương ở Việt nam 101. Khái quát chung về thực trạng phát triển TMĐT trong hoạt động Ngoại thương ở Việt nam 102. Tình hình phát triển của TMĐT trong hoạt động Ngoại thương ở Việt nam 11 III. Những thuận lợi và khó khăn cho quá trình phát triểnTMĐT trong hoạt động Ngoại thương.ở Việt nam 141. Những thuận lợi 142. Những khó khăn 17 CHƯƠNG III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY TMĐT TRONG HOẠT ĐỘNG NGOẠI THƯƠNG Ở VIỆT NAM 19I. Các giải pháp vĩ mô 191. Về hạ tầng cơ sở công nghệ 192. Về hạ tầng pháp lý 213. Về hạ tầng cơ sở xã hội và nhận thức 22II. Các giải pháp vi mô 231. Chuẩn bị nguồn nhân lực 232. Lập trang Web sớm 243. Quảng cáo, giới thiệu trang web. 254. Lựa chọn phương thức thanh toán thích hợp. 26 Kết luận

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU

CHƯƠNG I. LÍ LUẬN CHUNG VỀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 1

I. Thương mại điện tử 1

1. Định nghĩa về TMĐT 1

2. Các lĩnh vực của TMĐT 2

3. Những yêu cầu chủ yếu của TMĐT 3

II. TMĐT trong hoạt động ngoại thương 5

1. Vai trò của TMĐT trong hoạt động ngoại thương 5

2. Đặc điểm của TMĐT trong hoạt động ngoại thương 6

3. Quy trình nghiệp vụ của TMĐT trong hoạt động Ngoại thương 7

CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN TMĐT TRONG HOẠT ĐỘNG NGOẠI THƯƠNG Ở VIỆT NAM 8

I. Tính tất yếu của việc phát triển TMĐT trong hoạt động Ngoại thương ở Việt nam 8

II. Thực trạng phát triển của TMĐT trong hoạt động Ngoại thương ở Việt nam 10

1. Khái quát chung về thực trạng phát triển TMĐT trong hoạt động Ngoại thương ở Việt nam 10

2. Tình hình phát triển của TMĐT trong hoạt động Ngoại thương ở Việt nam 11

III. Những thuận lợi và khó khăn cho quá trình phát triểnTMĐT trong hoạt động Ngoại thương.ở Việt nam 14

1. Những thuận lợi 14

2. Những khó khăn 17

CHƯƠNG III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY TMĐT TRONG HOẠT ĐỘNG NGOẠI THƯƠNG Ở VIỆT NAM 19

I. Các giải pháp vĩ mô 19

1. Về hạ tầng cơ sở công nghệ 19

2. Về hạ tầng pháp lý 21

3. Về hạ tầng cơ sở xã hội và nhận thức 22

II. Các giải pháp vi mô 23

1. Chuẩn bị nguồn nhân lực 23

2. Lập trang Web sớm 24

3. Quảng cáo, giới thiệu trang web. 25

4. Lựa chọn phương thức thanh toán thích hợp. 26

Kết luận

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY