Đề án Thuế giá trị gia tăng trong Thương mại dịch vụ và vai trò của nó trong thúc đẩy kinh doanh

MỤC LỤC Trang

Lời mở đầu 1

Chương I: Thuế GTGT trong thương mại dịch vụ 2

I. Khái niệm chung về thuế GTGT 2

1 Khái niệm 2

2 Mục đích 2

3 Vai trò của thuế 2

4 Nội dung của thuế GTGT 3

5 Tác động của thuế GTGT trong thương mại dịch vụ 16

II Kinh nghiệm thực hiện thuế GTGT 18

ở một số nước

1 Thuế GTGT áp dụng ở một số nước trên thế giới 18

2 Vân dụng kinh nghiệm vào Việt Nam 23

ChươngII Thực trạng của thuế GTGT trong

Thương mại dịch vụ nước ta hiện nay 24

I Tình hình thương mại dịch vụ hiện nay 24

II Tình hình thực tế áp dụng thuế GTGT

trong thương mại dịch vụ ở Việt Nam 26

1 Công tác tổ chức thực hiện 26

2 Kết quả sau thời gian thực hiện thuế GTGT 31

III Đánh giá về thuế GTGT trong thương mại dịch vụ 39

Chương III Hướng giải quyết những vướng mắc của luật thuế GTGT

trong các nghành nói chung và TMDV nói riêng 42

I Phương hướng phát triển nghành TMDV và

sự cần thiết hoàn thiện thuế GTGT 42

1 Phương hướng phát triển nghành TMDV 42

2 Sự cần thiết hoàn thiện thuế GTGT 43

II Biện pháp hoàn thiện thuế GTGT và hướng giải quyết 45

Kết luận 49

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY