Đề án Thực trạng, vai trò và giải pháp hoàn thiện luật thuế giá trị gia tăng ở Việt Nam

MỤC LỤCA. Lời nói đầu 1B. Nội dung 2Chương I: Đại cương về thuế và thuế GTGT 21.1. Khái niệm và đặc điểm về thuế 21.2. Khái niệm về thuế GTGT 2Chương II: Thực trạng và vai trò luật thuế GTGT ở Việt Nam 52.1. Sự cần thiết khi ban hành luật thuế GTGT 52.2. Nội dung cụ thể của luật thuế GTGT 52.2.1. Đối tượng chịu thuế GTGT 52.2.2. Đối tượng nộp thuế gTGT 62.2.3. Căn cứ và phương pháp tính thuế 62.2.4. Hoàn thuế GTGT 152.2.5. Đăng ký, kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế 172.3. Những thành công bước đầu sau khi thực hiện luật thuế GTGT 242.3.1. Về kinh tế 242.3.2. Về tài chính 252.3.3. Về giá cả, đời sống 252.3.4. Về quản lý 252.4. Những tồn tại và việc xử lý những vướng mắc về thuế GTGT 26Chương III: Giải pháp hoàn thiện thuế GTGT 31C. Kết luận 34

MỤC LỤC

A. Lời nói đầu 1

B. Nội dung 2

Chương I: Đại cương về thuế và thuế GTGT 2

1.1. Khái niệm và đặc điểm về thuế 2

1.2. Khái niệm về thuế GTGT 2

Chương II: Thực trạng và vai trò luật thuế GTGT ở Việt Nam 5

2.1. Sự cần thiết khi ban hành luật thuế GTGT 5

2.2. Nội dung cụ thể của luật thuế GTGT 5

2.2.1. Đối tượng chịu thuế GTGT 5

2.2.2. Đối tượng nộp thuế gTGT 6

2.2.3. Căn cứ và phương pháp tính thuế 6

2.2.4. Hoàn thuế GTGT 15

2.2.5. Đăng ký, kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế 17

2.3. Những thành công bước đầu sau khi thực hiện luật thuế GTGT 24

2.3.1. Về kinh tế 24

2.3.2. Về tài chính 25

2.3.3. Về giá cả, đời sống 25

2.3.4. Về quản lý 25

2.4. Những tồn tại và việc xử lý những vướng mắc về thuế GTGT 26

Chương III: Giải pháp hoàn thiện thuế GTGT 31

C. Kết luận 34

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY