Đề án Quan hệ công chúng và đề xuất nâng cao hiệu quả của quan hệ công chúng đối với doanh nghiệp Việt Nam hiện nay

MỤC LỤC Lời mở đầu CHƯƠNG I : CƠ SỞ LÝ LUẬN 1I.Khái quát chung về quan hệ công chúng (PR) : 11.Các định nghĩa: 11.1 Định nghĩa về công chúng: 11.2 Định nghĩa về quan hệ công chúng : 11.2.1 Các định nghĩa về quan hệ công chúng( PR- Public Relations) 11.2.2 Những nhận định rút ra từ các định nghĩa: 22.Đặc điểm của PR 22.1 Có đối tượng cụ thể: 22.2 Chi phí thấp: 32.3 Độ tin cậy cao: 32.4 Khó kiểm soát: 33.Các công cụ của PR 33.1 Các hoạt động cộng đồng: 33.2 Các ấn bản của doanh nghiệp: 43.3 Phim ảnh: 43.4 Trưng bày và triển lãm: 43.5 Các sự kiện đặc biệt: 4II/Vai trò của PR trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp: 51.Đánh giá vai trò của PR: 52.Vai trò của PR trong các hoạt động kinh doanh: 52.1 Phối hợp hoạt động với marketing: 62.2 Góp phần xây dựng và quảng bá thương hiệu: 72.3 Bảo vệ công ty trước những cơn khủng hoảng: 8CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VIỆC THỰC HIỆN PR TẠI DOANH NGHIỆP VIỆT NAM HIỆN NAY 10I. Thực trạng hoạt động PR tại các doanh nghiệp : 101.Thực trạng chung: 102. Ví dụ hoạt động PR ở một số doanh nghiệp Việt Nam: 112.1 Tổng công ty sữa Việt Nam Vianamilk. 112.2 Công ty dệt may Thái Tuấn: 13II. Đánh giá chung về việc thực hiện PR tại các doanh nghiệp và triển vọng phát triển trong tương lai: 141. Những thành công của hoạt động PR của các doanh nghiệp : 142 .Những trở ngại và hạn chế đối với việc thực hiện PR tại các doanh nghiệp: 142.1 Hạn chế thứ nhất: Hầu như doanh nghiệp Việt Nam nhận thức sai lệch về hoạt động PR 142.2 Hạn chế thứ hai: PR không được đầu tư thích đáng bởi các doanh nghiệp trong nước 152.3 Hạn chế thứ ba: Doanh nghiệp Việt Nam thiếu bộ phận nhân sự PR chuyên nghiệp 152.4 Hạn chế thứ tư: Doanh nghiệp Việt Nam còn thiếu một hành lang pháp lý để phát triển ngành PR 163. Triển vọng phát triển PR trong những năm tới: 16CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT NHẰM GIA TĂNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG PR TẠI CÁC DOANH NGHIỆP NƯỚC TA HIỆN NAY 181. Doanh nghiệp phải có bộ phận PR chuyên nghiệp: 182. Thiết lập mục tiêu của các chương trình PR phải dựa vào tình hình thực tại của công ty 193. Quản lý các phương tiện truyền thông và sử dụng truyền thông hiệu quả: 194. Phải xác định nhóm công chúng mục tiêu của công ty và gởi đúng thông điệp đến nhóm công chúng đó: 205. Đưa PR vào các phối thức tiếp thị: 216. Sử dụng những ý tưởng PR sáng tạo: 22KẾT LUẬNTài liệu tham khảo và một số nguồn trích dẫn

MỤC LỤC

Lời mở đầu

CHƯƠNG I : CƠ SỞ LÝ LUẬN 1

I.Khái quát chung về quan hệ công chúng (PR) : 1

1.Các định nghĩa: 1

1.1 Định nghĩa về công chúng: 1

1.2 Định nghĩa về quan hệ công chúng : 1

1.2.1 Các định nghĩa về quan hệ công chúng( PR- Public Relations) 1

1.2.2 Những nhận định rút ra từ các định nghĩa: 2

2.Đặc điểm của PR 2

2.1 Có đối tượng cụ thể: 2

2.2 Chi phí thấp: 3

2.3 Độ tin cậy cao: 3

2.4 Khó kiểm soát: 3

3.Các công cụ của PR 3

3.1 Các hoạt động cộng đồng: 3

3.2 Các ấn bản của doanh nghiệp: 4

3.3 Phim ảnh: 4

3.4 Trưng bày và triển lãm: 4

3.5 Các sự kiện đặc biệt: 4

II/Vai trò của PR trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp: 5

1.Đánh giá vai trò của PR: 5

2.Vai trò của PR trong các hoạt động kinh doanh: 5

2.1 Phối hợp hoạt động với marketing: 6

2.2 Góp phần xây dựng và quảng bá thương hiệu: 7

2.3 Bảo vệ công ty trước những cơn khủng hoảng: 8

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VIỆC THỰC HIỆN PR TẠI DOANH NGHIỆP VIỆT NAM HIỆN NAY 10

I. Thực trạng hoạt động PR tại các doanh nghiệp : 10

1.Thực trạng chung: 10

2. Ví dụ hoạt động PR ở một số doanh nghiệp Việt Nam: 11

2.1 Tổng công ty sữa Việt Nam Vianamilk. 11

2.2 Công ty dệt may Thái Tuấn: 13

II. Đánh giá chung về việc thực hiện PR tại các doanh nghiệp và triển vọng phát triển trong tương lai: 14

1. Những thành công của hoạt động PR của các doanh nghiệp : 14

2 .Những trở ngại và hạn chế đối với việc thực hiện PR tại các doanh nghiệp: 14

2.1 Hạn chế thứ nhất: Hầu như doanh nghiệp Việt Nam nhận thức sai lệch về hoạt động PR 14

2.2 Hạn chế thứ hai: PR không được đầu tư thích đáng bởi các doanh nghiệp trong nước 15

2.3 Hạn chế thứ ba: Doanh nghiệp Việt Nam thiếu bộ phận nhân sự PR chuyên nghiệp 15

2.4 Hạn chế thứ tư: Doanh nghiệp Việt Nam còn thiếu một hành lang pháp lý để phát triển ngành PR 16

3. Triển vọng phát triển PR trong những năm tới: 16

CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT NHẰM GIA TĂNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG PR TẠI CÁC DOANH NGHIỆP NƯỚC TA HIỆN NAY 18

1. Doanh nghiệp phải có bộ phận PR chuyên nghiệp: 18

2. Thiết lập mục tiêu của các chương trình PR phải dựa vào tình hình thực tại của công ty 19

3. Quản lý các phương tiện truyền thông và sử dụng truyền thông hiệu quả: 19

4. Phải xác định nhóm công chúng mục tiêu của công ty và gởi đúng thông điệp đến nhóm công chúng đó: 20

5. Đưa PR vào các phối thức tiếp thị: 21

6. Sử dụng những ý tưởng PR sáng tạo: 22

KẾT LUẬN

Tài liệu tham khảo và một số nguồn trích dẫn

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY