Đề án Quá trình hình thành và phát triển của Kiểm toán độc lập ở Việt Nam

Khi hành nghề kiểm toán, kiểm toán viên phải thể hiện tính độc lập của mình không được để cho các ảnh hưởng chủ quan, khách quan hoặc sự chi phối vật chất làm mất đi tính độc lập. Kiểm toán viên phải luôn có thái độ vô tư, độc lập trong khi tiến hành công việc kiểm toán cũng như khi lập các báo cáo kiểm toán. Bất cứ sự vụ lợi nào cũng không phù hợp với phẩm cách của kiểm toán viên.Kiểm toán viên không được có quan hệ vụ lợi về mặt kinh tế với khách hàng mà kiểm toán viên đang nhận kiểm toán.

Khi hành nghề kiểm toán, kiểm toán viên phải thể hiện tính độc lập của mình không được để cho các ảnh hưởng chủ quan, khách quan hoặc sự chi phối vật chất làm mất đi tính độc lập. Kiểm toán viên phải luôn có thái độ vô tư, độc lập trong khi tiến hành công việc kiểm toán cũng như khi lập các báo cáo kiểm toán. Bất cứ sự vụ lợi nào cũng không phù hợp với phẩm cách của kiểm toán viên.

Kiểm toán viên không được có quan hệ vụ lợi về mặt kinh tế với khách hàng mà kiểm toán viên đang nhận kiểm toán.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY