Đề án Phương pháp kế toán chi phí sản xuất trong các doanh nghiệp

MỤC LỤCLời mở đầu 1Phần I: Cơ sở lý luận về phương pháp kế toán chi phí sản xuất 21.1 Khái niệm và phân loại chi phí sản xuất: 21.1.1 Khái niệm: 21.1.2.Phân loại chi phí sản xuất: 31.2 Nội dung của phương pháp tính chi phí sản xuất của các nước trên thế giới: 71.2.1. Các nước Bắc Mỹ: 71.2.1.1 Hạch toán chi phí sản phẩm: 71.2.1.2. Hạch toán chi phí thời kỳ: 151.2.2. Phương pháp hạch toán chi phí ở các nước Tây Âu: 16Phần II:Thực trạng chế độ kế toán Việt Nam hiện hành về phương pháp kế toán chi phí sản xuất trong Doanh Nghiệp 273.1 Đối tượng tập hợp chi phí: 273.2 Tài khoản và sổ kế toán sử dụng: 273.3 Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất: 303.3.1.Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: 303.3.2 Kế toán chi phí nhân công trực tiếp(NCTT): 313.3.3 Kế toán tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất chung 32Phần III:Một số hạn chế và phương pháp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất. 354. Đánh giá sản phẩm dở dang: 354.1 Đánh giá Sp dd theo chi phí NVL TT hoặc Cp NVLC: 354.2 Đánh giá theo sản lượng sản phẩm hoàn thành tương đương: 364.3 Đánh giá SPDD theo chi phí sản xuất định mức: 375. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong trường hợp Doanh Nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ (KKĐK): 37Phần III:Một số hạn chế và phương pháp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất 41Kết luận 44T ài liệu tham kh ảo 45

MỤC LỤC

Lời mở đầu 1

Phần I: Cơ sở lý luận về phương pháp kế toán chi phí sản xuất 2

1.1 Khái niệm và phân loại chi phí sản xuất: 2

1.1.1 Khái niệm: 2

1.1.2.Phân loại chi phí sản xuất: 3

1.2 Nội dung của phương pháp tính chi phí sản xuất của các nước trên thế giới: 7

1.2.1. Các nước Bắc Mỹ: 7

1.2.1.1 Hạch toán chi phí sản phẩm: 7

1.2.1.2. Hạch toán chi phí thời kỳ: 15

1.2.2. Phương pháp hạch toán chi phí ở các nước Tây Âu: 16

Phần II:Thực trạng chế độ kế toán Việt Nam hiện hành về phương pháp kế toán chi phí sản xuất trong Doanh Nghiệp 27

3.1 Đối tượng tập hợp chi phí: 27

3.2 Tài khoản và sổ kế toán sử dụng: 27

3.3 Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất: 30

3.3.1.Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: 30

3.3.2 Kế toán chi phí nhân công trực tiếp(NCTT): 31

3.3.3 Kế toán tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất chung 32

Phần III:Một số hạn chế và phương pháp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất. 35

4. Đánh giá sản phẩm dở dang: 35

4.1 Đánh giá Sp dd theo chi phí NVL TT hoặc Cp NVLC: 35

4.2 Đánh giá theo sản lượng sản phẩm hoàn thành tương đương: 36

4.3 Đánh giá SPDD theo chi phí sản xuất định mức: 37

5. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong trường hợp Doanh Nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ (KKĐK): 37

Phần III:Một số hạn chế và phương pháp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất 41

Kết luận 44

T ài liệu tham kh ảo 45

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY