Đề án Phương hướng và những giải pháp cơ bản nhằm đẩy nhanh quá trình phát triển các công ty cổ phần trong nền kinh tế Việt Nam hiện nay

MỤC LỤCPhần mở đầu 1Phần nội dung 3Chương1:Những vấn đề cơ bản về công ty cổ phần 31.Quá trình hình thành và lịch sử phát triển công ty cổ phần. 31.1. Công ty cổ phần: 31.2. Tính tất yếu khách quan của việc hình thành công ty cổ phần và vai trò của nó đối với sự phát triển kinh tế thế giới: 41.3. Lịch sử hình thành và phát triển của hình thái công ty cổ phần trong nền kinh tế quốc dân. 5Chương 2: Thực trạng các công ty cổ phần và tình hình cổ phần hoá doanh ngiệp nhà nước ở Việt Nam hiện nay 81. Vai trò của các công ty cổ phần trong nền kinh tế thị tường có sự quản lí của nhà nước: 82 Cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước,nội dung và ý nghĩa thực tiễn. 112.1 Cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước,thực chất và những mục tiêu cần vươn tới. 112.2 Cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước,giải pháp chiến lược để đổi mới khu vực kinh tế nhà nước.Con đường liên kết,hội nhập và nâng cao năng lực cạnh tranh. 143.Thành công và nhũng tồn tại của các công ty cổ phần ở Việt Nam trong thời gian qua. 153.1.Những thành tựu: 153.2.Hạn chế: 164.Nguyên nhân những hạn chế trong quá trình cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước. 174.1.Về phía khách quan: 174.2.Về phía chủ quan: 17Chương 3. Phương hướng và những giải pháp cơ bản nhằm đẩy nhanh quá trình phát triển các công ty cổ phần trong nền kinh tế Việt Nam hiện nay. 201.Phướng hướng tiếp tục thực hiện việc hình thành và phát triển công ty cổ phần thông qua cổ phần hoá. 202.Giải pháp nhằm nâng cao vai trò của công ty cổ phần. 21Phần kết luận 22Tài liệu tham khảo: 23

MỤC LỤC

Phần mở đầu 1

Phần nội dung 3

Chương1:Những vấn đề cơ bản về công ty cổ phần 3

1.Quá trình hình thành và lịch sử phát triển công ty cổ phần. 3

1.1. Công ty cổ phần: 3

1.2. Tính tất yếu khách quan của việc hình thành công ty cổ phần và vai trò của nó đối với sự phát triển kinh tế thế giới: 4

1.3. Lịch sử hình thành và phát triển của hình thái công ty cổ phần trong nền kinh tế quốc dân. 5

Chương 2: Thực trạng các công ty cổ phần và tình hình cổ phần hoá doanh ngiệp nhà nước ở Việt Nam hiện nay 8

1. Vai trò của các công ty cổ phần trong nền kinh tế thị tường có sự quản lí của nhà nước: 8

2 Cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước,nội dung và ý nghĩa thực tiễn. 11

2.1 Cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước,thực chất và những mục tiêu cần vươn tới. 11

2.2 Cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước,giải pháp chiến lược để đổi mới khu vực kinh tế nhà nước.Con đường liên kết,hội nhập và nâng cao năng lực cạnh tranh. 14

3.Thành công và nhũng tồn tại của các công ty cổ phần ở Việt Nam trong thời gian qua. 15

3.1.Những thành tựu: 15

3.2.Hạn chế: 16

4.Nguyên nhân những hạn chế trong quá trình cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước. 17

4.1.Về phía khách quan: 17

4.2.Về phía chủ quan: 17

Chương 3. Phương hướng và những giải pháp cơ bản nhằm đẩy nhanh quá trình phát triển các công ty cổ phần trong nền kinh tế Việt Nam hiện nay. 20

1.Phướng hướng tiếp tục thực hiện việc hình thành và phát triển công ty cổ phần thông qua cổ phần hoá. 20

2.Giải pháp nhằm nâng cao vai trò của công ty cổ phần. 21

Phần kết luận 22

Tài liệu tham khảo: 23

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY